TRAVERZY – výstava minimalistických objektov a veľkoformátovej meditatívnej maľby Martina Hrehu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Traverzy

TRAVERZY je individuálna výstava autora mladej generácie je výberom minimalistických objektov a veľkoformátovej meditatívnej maľby. Hrehov sústredený tvorivý princíp analyzuje témy rituálu, prázdna, vzťahy gesta a formy a celkového (ne)potenciálu vnímania.

Dichotómia materiality a jej popretie

Skrze minimalistický vizuálny jazyk sme konfrontovaní s dichotómiou materiality a jej popretia. Redukcia znakov sústredí pozornosť na formu bez vyprázdnenia ideového významu. Tou je práve potenciál neprítomnosti a bytia v ňom. Prázdno ako pozitívny princíp vychádza z ikonografickej idei mandorly, brány, v autorovom výraze depersonalizovanej o figuratívny motív Krista či iného svätca. Priestor sa tu javí metafyzicky, voľný k metaforickému vstupu či prechodu. Inštalačný zámer v troch separátnych spotoch priestoru galérie podporuje významový naratív cesty – putovania – ako atribútu osobnej profánnej spirituality. Autorom navrhnutá vizuálna stratégia predpokladá pozorného vnímateľa, ktorý akceptuje limity kánonu klasických médií a oddá sa lynchovskému „putovaniu bez pohybu“. Traverz je rovnako oporný artefakt ako aj prechod cez priesmyk.

Neprehliadnite:

dielo mesiaca
Jozef Bendík: Žobrák. Dielo je výčitkou dobe a spoločnosti voči chudobe


Kto je tento zaujímavý umelec?

Martin Hreha (*1991) je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D). Zúčastnil sa početných samostatných (Photoport, Bratislava, Off/Format, Brno) a kolektívnych výstav (Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica). Žije a tvorí v Prešove.

Traverzy

 

Zo zákulisia Krajskej galérie v Prešove

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. storočia – Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia (Max Kurth, Ernest Rákoši, Július Törok, Jozef Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Aktuálna výstava: kde a kedy?

TRAVERZY Martina Hrehu môžete absolvovať od 9. novembra až do konca januára 2024 v Krajskej galérii v Prešove na Hlavnej ulici 51, Malá sieň – Prechod – Konferenčná sieň

Kurátor výstavy: Mgr. art. Adam Macko, ArtD.

Viac na:  www.krajskagaleria.sk/