Základné pravidlá, ktoré treba dodržiavať pre maximálnu bezpečnosť v sklade


237   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
základné pravidlá

Základné pravidlá pre bezpečnosť. V skladoch je riziko nehody, či úrazu výrazne vyššie ako v „pokojnejších“ pracoviskách (napr. v kanceláriách). A aj keď dbať na bezpečnosť treba pri každej práci, keď je riziko väčšie, treba aj na bezpečnosť dávať väčší dôraz. Aké základné bezpečnostné pravidlá treba v skladoch dodržiavať?

Používanie ochranných pracovných pomôcok

Úplným základom je používanie vhodných ochranných pracovných pomôcok. Okrem toho, že musia byť samé o sebe kvalitné, je dôležité, aby zohľadňovali riziká činností, ktoré daní zamestnanci vykonávajú. Len tak dokážu ochranné pracovné pomôcky chrániť pred tými najväčšími rizikami.

Označenie nebezpečných zón a únikových ciest

V každom sklade sa nájdu zóny, v ktorých je riziko nehody a úrazu väčšie ako inde. Takéto nebezpečné zóny musia byť jasne identifikované a označené. Je to jednoduchý a pritom účinný spôsob, ako predchádzať vážnym zraneniam zamestnancov. A keď už sme pri označovaní, nutné je tiež označenie núdzových východov a ciest k nim.

Sústredenie a všímanie si okolia

Samozrejme, na bezpečnosť v sklade má vplyv aj správanie jednotlivých zamestnancov. Bez ohľadu na to, či sa po sklade pohybujú bez tovaru, alebo ťahajú robustné paletovacie vozíky, musia sa plne sústrediť na svoju činnosť a sledovať nielen svoju trasu, ale aj ostatných ľudí, ktorí sa práve v sklade nachádzajú. O to viac, ak sa v sklade pohybujú aj vysokozdvižné vozíky a ďalšia motorizovaná manipulačná technika.

Neprehliadnite:

tienenie, rolety, žalúzie

Ktoré tienenie rozumie vášmu oknu najlepšie?
Pred blížiacim sa letom sa rozhodnúť treba…

 

Správne skladovanie tovaru

Aj to, ako je tovar skladovaný, má vplyv na bezpečnosť v sklade. Tovar musí byť uložený tak, aby bola zaistená jeho stabilita a bezpečnosť a nevytváral žiadne dodatočné prekážky a riziká. A tiež je potrebné dbať na ochranu proti vzniku požiaru.

Vzdelávanie a informovanosť

V neposlednom rade potom platí, že zamestnancov je dôležité v oblasti bezpečnosti kontinuálne vzdelávať. Zákonnou povinnosťou sú školenia BOZP, ale čo sa týka bezpečnosti, nikdy nie je na škodu aj informovanosť nad rámec zákona. (FU)

Foto: Shutter.B / Shutterstock.com