Sign in / Join

Zapojíte sa do iniciatívy Východ nie je EXIT?


4348   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Východ nie je EXIT

Iniciatíva Východ nie je EXIT sa už tradične vracia k diskusnému fóru o budúcnosti regiónu cez prizmu dôvodov, ktoré vedú mladých ľudí k pomerne masívnemu odchodu zo svojich prirodzených domovov. V utorok 3. decembra 2019 bude mať v priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik 300 hostí možnosť sledovať prezentácie a diskusiu o týchto pálčivých témach.

Počas nasledujúcich dvoch dní budú mať potom tisíce mladých ľudí a ich rodičov príležitosť skonfrontovať v Steel Aréne svoje predstavy o štúdiu na strednej alebo vysokej škole. S ponukou desiatok vzdelávacích inštitúcií na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2019.

Východ nie je EXIT

Ciele iniciatívy Východ nie je EXIT

Trendy správania sa mladých ľudí v odľahlejších a menej vyspelých regiónoch celej Európy sú vážnym varovaním. Zo Slovenska každoročne odchádzajú desiatky tisíc mladých ľudí a podľa opakovaných prieskumov sa veľká väčšina z nich zatiaľ neplánuje vrátiť. Popri predpoklade dlhodobého poklesu pôrodnosti predstavuje táto kombinácia faktorov vážne ohrozenie pre udržateľný spoločensko-ekonomický rozvoj Slovenska. Najvypuklejšie sa tieto javy budú prejavovať v ohrozených regiónoch, medzi ktoré nesporne patrí aj východné Slovensko. Aj preto členovia občianskeho združenia Apolis a spoločnosti Progress Promotion založili v máji 2017 iniciatívu „Východ nie je EXIT“.

Neprehliadnite: ESENCIA & KLENOTY KRAJA – folklór Košického kraja trochu inak

Ide o apolitickú aktivitu spájajúcu jednotlivcov, firmy, samosprávu, akademickú obec i tretí sektor. S cieľom realizovať také konkrétne kroky, ktoré by viedli k spomaleniu odlivu mladých ľudí z tejto časti našej krajiny. Je potešiteľné, že táto otázka sa stala v poslednom období nosnou i pre viacero ďalších iniciatív a projektov na Slovensku. A zdá sa, že tieto témy postupne získavajú väčší priestor aj v celospoločenskej diskusii.

Východ nie je EXIT

Exit

Vítame vznik iniciatívy Východ nie je EXIT a od samotného zrodu s ňou úzko spolupracujeme. To nás viedlo i v tomto roku k výraznejšej podpore samotnej konferencie i veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, na ktorom sa predstavíme opakovane a s tým najlepším, čo naša škola dnes ponúka. Uviedol na margo pripravovaných aktivít profesor Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

V utorok 3. decembra 2019 sa na pôde konferencie stretne viacero zaujímavých spíkrov. Aby pod taktovkou moderátorky Anety Pariškovej poukázali na potenciál regiónu, východiská a pozitívne príklady, ktoré môžu už dnes mladých ľudí dostatočne inšpirovať.

Košický Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO

Na konferenciu Východ nie je EXIT nadväzuje 4. a 5. decembra 2019 v Steel Aréne 13. Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO. Najvýznamnejšie fórum na východe Slovenska spojené s prezentáciou všetkých foriem vzdelávania aj tento rok očakáva asi 8 000 mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov, ktorí uvažujú o výbere vzdelávania a riešia svoju kariéru. Budú mať jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študijnými programami 79 fakúlt 16 univerzít.

Východ nie je EXIT

Nazrieť do zákulisia a ponuky 39 stredných škôl a prácu alebo vzdelávacie programy im ponúkne ďalších 16 inštitúcií a veľkých zamestnávateľov. Okrem tejto pestrej ponuky bude počas celého veľtrhu prebiehať aj atraktívny program na pódiu s množstvom prednášok a prezentácií. Určených práve pre mladých ľudí. Chýbať nebude ani jazykové testovanie, či natáčanie vlastných CV video vizitiek, ktoré sú v súčasnosti medzi mladými ľuďmi veľmi obľúbeným a trendovým spôsobom sebaprezentácie.

Medzi množstvom zaujímavých projektov a počinov budú mať návštevníci veľtrhu možnosť oboznámiť sa aj s prezentáciou tímu Corvini z gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. Ten zvíťazil v medzinárodnej súťaži „The Land Rover 4 x 4 in Schools Technology Challenge”. „Súťaž je zameraná na oblasť vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. Vyúsťuje do konštrukcie 4 x 4 vozidla s rádiovým ovládaním, ktoré spĺňa predpísané technické špecifikácie. Tím šiestich chlapcov z nášho gymnázia je už treťou generáciou, ktorú z našej školy do tejto súťaže pravidelne vysielame“, uviedla profesorka Monika Molokáčová, ktorá v tomto projekte vedie úspešný tím.

Vstup na veľtrh PRO EDUCO je bezplatný a vítaní sú, samozrejme i všetci rodičia, ktorí so svojimi deťmi aktuálne riešia otázku ich ďalšieho vzdelania a kariéry.

www.proeduco.sk
www.vychodniejeEXIT.sk