Cena Martina Slivku za prácu v oblasti kultúry je sporadicky udeľovaná v Tatranskej galérii

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Traja muži, Tatranská galéria

Cena Martina Slivku je vyjadrením úcty za prácu vykonanú v oblasti kultúry s prihliadnutím na teritórium podtatranskej oblasti, Spiša a Zamaguria – domovský región prof. PhDr. Martina Slivku, DrSc. Udelením ceny (so súhlasom rodiny M. Slivku) chce Tatranská galéria v Poprade upozorniť slovenskú verejnosť na osobnosti, ktorých život a dielo bolo zasvätené vedeckému poznaniu, umeleckej tvorivosti a podpore v rôznych oblastiach kultúry.

Cenu udeľuje Tatranská galéria na základe rozhodnutia odbornej komisie. Členmi odbornej komisie sú významné osobnosti zo sféry kultúrneho a spoločenského života.

Laureáti Ceny prof. Martina Slivku za rok 2023

Štefan Kovaľ – autor erbov miest a obcí 

Za reštaurovanie množstva kultúrnych pamiatok na Spiši, najmä mariánskych stĺpov – Immaculát. Akademický sochár Štefan Kovaľ sa narodil sa 8. mája 1953 vo Vyšných Ružbachoch, kde dodnes žije a tvorí.
Vo svojej tvorbe preukazuje všestrannú umeleckú zručnosť a univerzálnosť. Je autorom viacerých významných umeleckých diel na Slovensku, z voľnej tvorby si najviac cení pamätník v Spišskej Novej Vsi, ktorý venoval pamiatke zvonolejárskej dielne a jej zakladateľovi Majstrovi Konrádovi. Jeho dielňa na Spiši pôsobila na prelome 16. a 17. storočia. V rámci heraldickej tvorby vytvára bronzové erby pre obce a mestá, napr. Stará Ľubovňa, Kamienka, Markušovce, Smižany, Chmeľnica, Plaveč alebo Vyšné Ružbachy.

Cena Martina Slivku


Zuzana Kollárová aj ako aktívna členka Výboru pre olympijské dedičstvo

Za bohatú výskumnú, autorskú a vydavateľskú činnosť pri vydávaní monografií o mestách a obciach na Spiši (viac ako 50 kníh). PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. sa narodila 29. apríla 1964 v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 1988 je pracovníčkou Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad a od roku 2021 je jeho vedúcou. Od roku 1988 členkou Slovenskej historickej spoločnosti a od roku 2011 je členkou Výboru pre olympijské dedičstvo
Publikovala v Poľsku, USA, Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku a Portugalsku. Je spoluautorkou pomocných učebných textov Young, European, United (2004) a CD. Je autorkou 47 štúdií, stoviek článkov, 15 scenárov výstav, televíznych a divadelných námetov, 2 samostatných zostavovateľských prác, 12 inventárov archívnych dokumentov. Iniciovala a pripravila Informačný systém v Spišskej Sobote v spolupráci s popradskými pamiatkarmi a múzejníkmi. Iniciovala a organizačne pripravila Rok Dr. Michala Guhra (2023).

Božena Malovcová – keď sa archívnictvo stane zmyslom života

PhDr. Božena Malovcová sa narodila 19. januára 1957 v Lubeníku. Po skončení gymnázia v Revúcej pokračovala v nadstavbovom štúdiu Knihovníctvo – archívnictvo na Strednej knihovníckej škole v Bratislave. Po štúdiu nastúpila 1. augusta 1978 do Štátneho okresného archívu v Poprade, kde prežila celý svoj profesijný život. Za riaditeľku archívu bola menovaná 1. marca 1990. Túto funkciu zastávala až do odchodu do dôchodku 31. januára 2022. Cena Martina Slivku jej bude udelená za bohatú výskumnú, autorskú a vydavateľskú činnosť pri vydávaní monografií o mestách a obciach na Spiši (viac ako 40 kníh).
S menom Boženy Malovcovej sa spája nielen 44 rokov práce v štátnom archíve v Poprade, ale aj usporiadanie vôbec prvých archívnych dní v roku 1997. Práve v Poprade bola odštartovaná tradícia každoročnej archivárskej konferencie. Dvakrát bol jej archív spoluorganizátorom medzinárodných konferencií sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti.

Neprehliadnite:

Anjel Vianoc

Tradičná predvianočná výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2023 pre všetky malé veľké slovenské talenty 

 

Vincent Polakovič po stopách Vincenta van Gogha

Ďalším tohtoročným laureátom Ceny je JUDr. Vincent Polakovič. Cena Martina Slivku je udelená za mimoriadny organizačný, donátorský a akvizičný prínos pre výtvarné dianie na Slovensku, počínajúc Žltým domom v Poprade a končiac Danubianou v Bratislave-Čunove..
Narodil sa 19. novembra 1958 v Poprade.
Od roku 1991 do roku 2003 bol advokátom. V lete roku 1990 uskutočnil cestu po stopách Vincenta van Gogha, počas ktorej navštívil všetky miesta, kde tento slávny umelec žil a tvoril. Inšpirovaný touto cestou postavil a 11. septembra 1993 otvoril dnes už legendárny Žltý dom Vincenta van Gogha v Poprade, v ktorom zorganizoval viacero výstav slovenských maliarov a sochárov, ktorých diela prostredníctvom výstav pravidelne predstavoval aj v zahraničí.

BTb Užiť si zimu v Bratislave, lexikon.,sk


Od Tatier k Dunaju…

V roku 1994 sa V. Polakovič v Holandsku zoznámil s Gerardom Meulensteenom, s ktorým v roku 1999 spustil južne od Bratislavy výstavbu prvého súkromného múzea moderného umenia, ktoré bolo otvorené 9. septembra 2000. Tým bola oficiálne ukončená činnosť Galérie Žltý dom a kontinuálne pokračovala jeho aktivita v novej inštitúcii, ktorá dostala meno Danubiana Meulensteen Art Museum. Od jej otvorenia je jej prvým riaditeľom a túto funkciu vykonáva až doposiaľ. Za realizáciu tohto projektu mu v roku 2000 bola udelená Cena ministra kultúry Slovenskej republiky. V septembri 2014 mu za propagáciu rakúskeho umenia na Slovensku udelil prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer najvyššie rakúske štátne vyznamenanie Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie. Podobne bol v roku 2018 ocenený aj maďarským ministrom Zoltánom Balogom, ktorý mu za vykonanú prácu v kultúre a osobitne za propagáciu maďarského umenia na Slovensku udelil vyznamenanie Pro Cultura Hungarica.

 

Cena Martina Slivku


Hodnoty Slovenska sú v kultúre a v kultúrnosti 

Cena Martina Slivku sa udeľuje v Tatranskej galérii na základe rozhodnutia odbornej komisie. Členmi odbornej komisie sú významné osobnosti zo sféry kultúrneho a spoločenského života.
Hudobní hostia večera: Titusz Tóbisz – tenor, sólista ND Košice; Júlia Grejtáková – klavír
Autorom tohtoročnej ceny je akademický sochár Imrich Svitana. Symbolická postava predstavuje výnimočné vlastnosti ocenených – múdrosť, rozhľadenosť, empatiu a lásku k umeniu a kultúrnym hodnotám na Slovensku.
Autorkou myšlienky a scenára udeľovania cien je Dr. Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie.

Text: Tatranská galéria
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Tatranská galéria 

Viac na: www.tatragaleria.sk