Etnografické zápisníky na tému – remeslá. Príbehy a spomienky na Jána Lazoríka v novej knihe rukopisov


3697   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Etnografické zápisníky, Jána Lazoríka - REMESLÁ, Lubovnianske muzeum

V roku 2020 vydalo Ľubovnianske múzeum druhú publikáciu z edície Etnografických zápisníkov Jána Lazoríka. Nadviazalo tak v iniciatíve sprístupňovania archívnych etnografických zápisníkov a rukopisov tejto známej osobnosti širokej laickej a odbornej verejnosti.

Druhá publikácia ponúka čitateľom zaujímavé a hodnotné informácie o remeselnej a domáckej výrobe vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa a Sabinov. Tie boli zozbierané počas terénnych výskumov na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. Jednotlivé časti prepisu sú doplnené anotáciami, ktoré pomôžu ľahšie sa zorientovať pri jednotlivých témach.

Neprehliadnite:
Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia. Chcete vidieť atraktívnu výstavu o odievaní? Vráti nás v čase späť a opráši spomienky

Odborne ich pripravila etnografka Monika Pavelčíková. Autori publikácie do prepisu archívneho prameňa zahrnuli aj fotografie originálnych kresieb výskumníka, ktoré zachytávajú pracovné náradie a postupy. V úvode stručne približuje históriu remeselnej a domáckej výroby v Starej Ľubovni a jej okolí. Táto kapitola je obohatená archívnymi dobovými fotografiami.

Etnografické zápisníky REMESLÁ, Lubovnianske muzeum

Ľubovnianske múzeum vydalo publikáciu v roku, keď si pripomíname nedožitých 100 rokov majstra Lazoríka, ako aj 100. výročie existencie ovocinárstva na Slovensku. Pri tejto príležitosti táto vzácna publikácia približuje osobnosť Jána Lazoríka ako ovocinára, šľachtiteľa a ochranára prírody, ktorý v tejto oblasti – vďaka svojej práci – zanechal nezmazateľnú stopu. Autormi textu sú jeho potomkovia – Blahoslav a Igor Lazoríkovci. Vedecko výskumnú činnosť o vojakoch zo Starej Ľubovne, ako aj vydanie druhej publikácie zápisníkov Jána Lazoríka o remeslách, podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pamäť národa

Etnografické múzeá majú nezastupiteľné miesto v regionálnom i v celoštátnom kontexte. V oblasti národopisnej muzeológie a vo vzťahu k svojej základnej činnosti – získavaniu, odbornému a vedeckému spracovaniu a prezentácii zbierok ľudovej kultúry – uchovávajú to najcennejšie autentické z kultúrneho dedičstva národa. K najvýznamnejším expozíciám v tomto smere patrí predovšetkým národopisná expozícia Slovenského národného múzea v Martine. Na celonárodnej úrovni uchováva najvzácnejšie artefakty, ktoré sú pre verejnosť prístupné v špecializovanej národopisnej expozícii SNM v Martine.

Viac na: www.hradlubovna.sk