Eurocup 2019 – medzinárodná barmanská súťaž juniorov v Prešove

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Baristický Eurocup Presov

Hotelová akadémia v Prešove organizuje ďalší ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov – Eurocup. Toto významné stretnutie tímov zo slovenských škôl s konkurenciou z európskych krajín je zapísané v oficiálnom kalendári podujatí AEHT.

Baristický Eurocup Presov

27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov sa uskutoční 24. októbra 2019 v Športovej hale Hotelovej akadémie. Škola podujatie organizuje v spolupráci s AEHT, Slovenskou barmanskou asociáciou a Prešovským samosprávnym krajom.

Baristický Eurocup Presov

Eurocup

medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov organizuje Hotelová akadémia v Prešove v spolupráci s Asociácioiou európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) od roku 1992 a od roku 2004 je súťaž súčasťou oficiálneho kalendára podujatí AEHT.

Baristický Eurocup Presov

27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov sa uskutoční 24. októbra 2019 v Športovej hale Hotelovej akadémie v čase od 9. do 13. hodiny. Škola súťaž organizuje v spolupráci s AEHT, Slovenskou barmanskou asociáciou a Prešovským samosprávnym krajom.

Baristický Eurocup Presov

Minulý školský rok na 26. ročníku Eurocup – medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov v miešaní nápojov sa zúčastnilo 59 súťažiacich barmanov z 5 krajín (Česká republika, Maďarsko, Ukrajina a Slovinsko a Slovensko). Našu krajinu reprezentovalo 24 družstiev. Účastníci súťažili v kategórii Klasik v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev.

Zaujímavé: Ako byť úspešný v gastro priemysle?

Ich úlohou bolo pripraviť 4 porcie alkoholického After dinner cocktailu použijúc min. 3 cl Bacardi a 4 porcie nealkoholického Fancy soft drinku s použitím min. 1 cl sirupu Monin v časovom limite 14 minút. Úlohy pre tohtoročných súťažiacich sú, samozrejme, ešte tajomstvom.

Baristický Eurocup Presov

Súbežne s Eurocupom Hotelová akadémia v Prešove každý rok organizujeme aj deň otvorených dverí, ktorý je určený pre širokú verejnosť, ale predovšetkým pre žiakov posledných ročníkov základných škôl.

Baristický Eurocup Presov

Z histórie školy

Hotelová akadémia v Prešove má viac ako 90-ročnú históriu. V súčasnosti je škola modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie a ostatných služieb v cestovnom ruchu. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu je odborná prax. Tú žiaci absolvujú v stredisku odbornej praxe Floriánka, ktoré je súčasťou školy. Dôležitosť praxe si študenti overujú aj v ďalších rôznych reštauračných a hotelových zariadeniach v meste Prešov i v iných mestách na Slovensku.

Florianka

Dôležitou súčasťou procesu vzdelávania je odborná prax v zahraničí. Tú študenti absolvujú v Nemecku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Taliansku a na Cypre. Za roky svojej existencie Hotelová akadémia v Prešove vychovala veľa odborníkov v oblasti prevádzky hotelov a spoločného stravovania. Touto svojou činnosťou sa tak dostala do povedomia nielen v meste, regióne, ale vďaka úspechom a účasti v rôznych súťažiach a projektoch jej dobré meno poznajú aj v zahraničí.

www.hapresov.edu.sk