Klimatická zmena a ochrana majetku


3079   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Klimatická zmena

Klimatická zmena so sebou prináša čoraz teplejšie letné dni a intenzívnejšie búrky, ktoré naberajú neraz na nebývalej intenzite. Stačí im málo času, aby napáchali veľké škody, a to aj tam, kde práve nepršalo. Aj táto situácia mení náš pohľad na ochranu majetku formou poistenia.

Letné búrky nielen naberajú na sile, ale majú čoraz väčší počet extrémnych prejavov. V jednom búrkovom oblaku sa nachádzajú tony vody a blesk môže udrieť aj desiatky kilometrov od centra búrky. Tá môže byť navyše sprevádzaná silným vetrom a krúpami. Príklady poistných udalostí z minulého roka potvrdzujú, že letná búrka dokáže po sebe zanechať obrovské škody ma majetku.

Slovenské leto je podľa klimatického normálu 1961 – 1990 definované ako deň s malou, v priebehu dňa zväčšenou oblačnosťou, prehánkami a búrkami, najmä v hornatých častiach krajiny. Maximálna denná teplota je od 22 – 23 °C na severe až po 28 – 29 °C na juhu. Počas leta sa u nás vyskytuje štatisticky 25 – 30 dní s búrkou. Všetci však dobre vieme, že denné teploty v lete sú už oveľa vyššie, často vystupujú nad hodnotu 35 °C, na severe sa častejšie objavujú dni s 30 °C. Počet dní s búrkou sa síce nezvyšuje, ale zvyšuje sa počet extrémnych javov, ktoré sa pri búrke objavujú, ako aj ich sila,“ upozorňuje meteorologička Miriam Jarošová. Klimatická zmena, ktorej sme svedkami, sa totiž prejavuje práve otepľovaním atmosféry. Teplejšia atmosféra dokáže pojať do seba viac vlhkosti a viac vlhkosti v atmosfére zase prináša intenzívnejšie prejavy prehánok i búrok.

Búrkový oblak

Klimatická zmena

(Cb – cummulonimbus) je naozajstná ozruta medzi oblakmi. V našich zemepisných šírkach dorastá až do výšky viac ako 10 km. Nie je nezvyčajné, že pri určitých typoch poveternostných situácií má výšku blížiacu sa k 15 km. „Predstavme si, že oblak má rozmery 1 x 1 x 10 km a hustota vody v ňom sú 4 g/m3, čo je rozmerovo menší oblak tohto typu. Keď spočítame množstvo vody v ňom, získame neskutočné číslo – 40 tisíc ton. Ak toto množstvo vody spadne na malú plochu, určite dokáže veľmi rýchlo naplniť malé vodné toky a spôsobiť tak veľké škody na majetku,“ dodáva meteorologička.

Zaujímavé: Zaujímavá porovnávacia analýza – MUŽI vs. ŽENY

Aj tento rok sme už zaznamenali výrazné zrážkové úhrny pri búrkach, napríklad 16. júna v Červenom Kláštore za hodinu spadlo viac ako 60 mm zrážok. Treba si uvedomiť, že zrážky majú striktne lokálny charakter, nemajú rovnakú intenzitu. A v kopcovitom teréne sa so zrážkami často objavuje aj tzv. bahnotok. Voda teda aj pri malej lokálnej búrke dokáže napáchať veľké materiálne škody a pokiaľ je búrka v kopcovitom teréne, voda steká z hôr rýchlo nadol a prináša problémy aj tam, kde vôbec nemuselo pršať.

Klimatická zmena

Silné prívalové dažde vlani spôsobili bleskové zatečenie okolia rodinného domu, zaplavené boli aj jeho vnútorné priestory. Vzhľadom na rýchlosť vzniku záplavy nebolo možné vykonať žiadne opatrenia, aby ku škode nedošlo. Poisťovňa poskytla poistné plnenie za poškodenie stavebných súčastí rodinného domu, odstraňovanie nánosov bahna, sušenie, maľovanie stien a opravu podláh vo výške 3 000 eur. Klient však nemal poistenú domácnosť, iba dom, preto plnenie za zaplavené hnuteľné veci, ako sú napríklad spotrebiče a nábytok, poisťovňa nemohla vyplatiť. Je preto naozaj dôležité, aby spolu s nehnuteľnosťou bola poistená aj celá domácnosť. Iba vtedy má klient istotu, že môže mať preplatenú celú vzniknutú škodu,“ radí Ľubica Skalická, riaditeľka Úseku správy a likvidácie neživotného poistenia.

Klimatická zmena

Pri búrke sa pomerne často vyskytujú aj krúpy. Ide o kusy ľadu s priemerom väčším ako 5 mm. Tento rok bolo pri búrkach na východe krajiny pozorované silné krupobitie s výskytom krúp s priemerom až do 3 cm. Spôsobilo škody na plodinách, ale aj na automobiloch, oknách a výkladoch. Také krúpy dokážu zraniť aj človeka.

Búrka by nebola búrkou, ak by sa pri nej nevyskytovali blesky. „Blesk je dlhý do 3 – 5 km, napätie je v miliónoch voltov, tak sa nečudujme, že blesk má dostatok energie na napájanie 100 wattovej žiarovky po dobu 3 mesiacov. Vzduch sa pri ceste blesku atmosférou zohreje až na 30 000 °C. Čo je vyššia teplota ako na povrchu slnka. Blesk môže udrieť až do vzdialenosti 30 km od centra búrky a aj keď sa hovorí, že nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto, nie je to pravda. Udiera všade tam, kde je najlepší vodič elektriny, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo dané miesto zasiahnuté bleskom,“ uvádza meteorologička. Aj blesk môže ohroziť majetok i samotný ľudský život.

Klimatická zmena

Poistná udalosť

V poisťovni sme riešili poistnú udalosť, keď do rodinného domu udrel blesk, čo spôsobilo požiar strechy a celého podkrovia. Pri hasení požiaru bolo poškodené aj prízemie domu, ktoré bolo zaplavené vodou pri hasení. Dom bol neobývateľný, klientovi sme preplatili náklady na ubytovanie počas opravy domu. Poistné plnenie za opravy po požiari následkom blesku bolo vo výške 35 000 eur,“ spomína pani Skalická.

Ďalším nebezpečným sprievodným javom búrky je silný vietor, ktorý láme konáre, pohybuje voľne stojacimi predmetmi a podobne. „Vlani sme evidovali prípad strhnutej strechy na rodinnom dome, ako následok veternej smršte, ktorá sa často vyskytuje pri supercelárnej búrke. Víchor presiahol v nárazoch rýchlosť 75 km/h, čo je už v poistných podmienkach definované ako víchrica. Postihnutej rodinne poisťovňa obratom vyplatila poistné plnenie vo výške predpokladaných nákladov na opravu celej strechy podľa rozpočtu, ktorý vypracovala dodávateľská firma (15 000 eur), aby mali finančné prostriedky na okamžitú opravu,“ dodáva odborníčka.

Klimatická zmena

Vývoj búrkového oblaku trvá veľmi krátko, za približne 30 minút stačí často oblak vyrásť a aj sa vypršať a zaniknúť. Kombinácia rozličných pozorovacích metód dokáže dať meteorológovi kvalitnú informáciu o možnom výskyte búrky nad daným miestom a poskytnúť aj predikciu na približne 2 hodiny dopredu. Niektoré búrky však radary a iné zariadenia nemusia vôbec zaznamenať, varovanie pred nimi príde neskoro. Alebo sú búrky také intenzívne, že škodám sa nedá zabrániť ani pri ich včasnej predpovedi. Svoj majetok by sme si preto mali preventívne chrániť aj pre tieto prípady.

Poštová poisťovňa

ponúka Poistenie bývania PostDom v podobe poistenia rodinného domu, rekreačnej nehnuteľnosti alebo bytu, a to aj vo výstavbe. Poistiť si možno aj veci v domácnosti. Toto poistenie pomôže v prípade potreby vykryť náklady súvisiace s odstraňovaním následkov škôd a s nepredvídateľnými stratami napríklad po povodni, krupobití, údere blesku, ale aj po krádeží vlámaním.

V prípade poistnej udalosti je možné uhradiť aj zachraňovacie náklady, ktoré klient vynaloží na zabezpečenie opatrení proti vzniku ďalších škôd. Napríklad náklady na odpratávacie práce na poškodenej stavbe a tiež náklady na náhradné ubytovanie. Ak sa rodinný dom stane z dôvodu poistnej udalosti neobývateľným. Ak si klient súčasne poisťuje na jednej poistnej zmluve nehnuteľnosť aj domácnosť, môže získať od Poštovej poisťovne zľavu až vo výške 20 % z celkového poistného.

Foto: Pexels
www.postovapoistovna.sk