Noc múzeí a galérií vás prekvapí aj pod Tatrami. Tatranská galéria pripravila zaujímavý program.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií je výnimočné podujatie, ktorého poslaním je podporovať záujem o históriu naprieč celou Európou. Všetci dobre vieme, že múzeum je špeciálnou kultúrnou inštitúciou. Pomáha nám orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ako ľudstvo smerujeme.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pred štyrmi rokmi pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií má konkrétne ciele

Toto celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Noc múzeí

Aktivity múzeí počas jedinečnej Noci 

Sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. Odkrývanie tajomstiev pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných
v múzeách.

Neprehliadnite: 

Partnerské vzťahy

Partnerské vzťahy ovplyvňuje stres, vyhorenie i obava z role otca.
Aké sú spúšťače partnerských problémov?

 

Noc múzeí a galérií pod Tatrami

Pripravený je bohatý program, v ktorom budú počas celého podujatia sprístupnené všetky aktuálne výstavy a bude prebiehať napríklad aj burza katalógov Tatranskej galérie. 

Noc múzeí

 

13.00 – 19.00 h.
Marcin Berdyszak – Human Weaknesses │ Ľudské slabosti

Výnimočná výstava významného poľského súčasného umelca, jeho diela sa týkajú boja človeka s plodmi jeho inteligencie, poznania a civilizácie.

Ján Hála – Maliar ľudu pod Tatrami

Výstava 30 diel autora zo zbierkového fondu Tatranskej galérie v Poprade, ktorý tvorivú časť života prežil vo Važci.

Stála expozícia – odkryté hodnoty APP

Stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

 

15.00 – 16.30
Tvorivé dielne – Ekotvorivky

Tvorivé dielne zamerané na ekológiu a recykláciu s využitím rôznych materiálov a farieb z prírody.

17.00 – 19.00
Koncert s prekvapením

Noc múzeí

 

Vstupné na uvedené podujatia je dobrovoľné! Zmena programu vyhradená.

Medzititulky: redakcia
Foto: archív Tatranská galéria a archív redakcie

Viac na: www.tatragaleria.sk