Rozprávkové kompozície s barokovým cítením. Kľúčové situácie príbehu v Galérii Danubiana.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rozprávkové kompozície Danubiana

Rozprávkové kompozície. Taká je tvorba Zuzany Bočkayovej Brunckovej. Je na prvý pohľad iná, ľahko rozpoznateľná vďaka svojmu expresívnemu a zároveň svojsky nežnému výtvarnému jazyku. Jeho originalitu a autentickosť zaručuje na prvé zdanie protichodná kombinácia harmonickej farebnosti, výrazného maliarskeho rukopisu spolu s odvážnou tvarovou štylizáciou až deformáciou vedenou na hranicu prijateľného.

Autorka vytvára svoje rozprávkové kompozície s barokovým cítením tvaru, svetla i priestoru. Kľúčové situácie príbehu zobrazuje zblízka, často z bizarných, nečakaných uhlov a meniacich sa perspektív, prostredníctvom ktorých vťahuje čitateľa do deja, vyvoláva istý druh nepokoja, no zároveň zvyšuje intenzitu zážitku. Postavy, zvieratá, rastliny a veci zámerne vypĺňajú a ovládajú celý priestor plochy, pôsobia dojmom akoby ho chceli presiahnuť a expandovať do nášho reálneho sveta…

Miestami až delikátna farebnosť

Dôležitú výrazovú súčasť jej prejavu tvorí neopakovateľná, harmonická, miestami až delikátna farebnosť, spolu s priznaným maliarskym rukopisom. Ako je to v prípade kvalitných knižných titulov zvykom, ilustrácie Zuzany Bočkayovej Brunckovej sa stávajú rovnocenným partnerom textu, žijú vlastným životom, dopovedajú naznačené. Autorka s ľahkosťou a veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov.

Rozprávkové kompozície Danubiana


Miestami až delikátna farebnosť

Dôležitú výrazovú súčasť jej prejavu tvorí neopakovateľná, harmonická, miestami až delikátna farebnosť, spolu s priznaným maliarskym rukopisom. Ako je to v prípade kvalitných knižných titulov zvykom, ilustrácie Zuzany Bočkayovej Brunckovej sa stávajú rovnocenným partnerom textu, žijú vlastným životom, dopovedajú naznačené. Autorka s ľahkosťou a veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov.

Neprehliadnite: 

HOMO HUMANUS

Homo humanus v Danubiane:
„Pravé umenie je zakotvené v prírode. Kto ju dokáže zachytiť, ten ju ovláda.” 


Svojský výtvarný prejav

Veľmi voľne a nenásilne ho modifikuje, prispôsobuje meniacim sa témam, časovým obdobiam i autorom. Aj pri nespochybniteľnej výtvarnej náročnosti svojich ilustrácií rešpektuje možnosti detského vnímania. Počas relatívne krátkeho obdobia svojou tvorbou formuje a spoluvytvára výtvarný jazyk súčasnej detskej literatúry. Zaradila sa k pokračovateľom toho najlepšieho v tradícii slovenskej knižnej ilustrácie.

Rozprávkové kompozície Danubiana


O autorke…

Zuzana Bočkayová Bruncková sa narodila roku 1980 v Martine. Štúdium absolvovala v rokoch 1999 – 2005 v Bratislave, kde navštevovala odbor knižná grafika a ilustrácia v ateliéri prof. Dušana Kállaya. V tom istom období študovala na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, špecializácia obchod a marketing. V roku 2004 absolvovala odbornú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri grafiky u doc. J. Lindovského. Od ukončenia štúdia žije a tvorí v Bratislave, venuje sa knižnej ilustrácii, za ktorú získala viacero ocenení. Je členkou Asociácie ilustrátorov ASIL.

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Zuzana Sýkorová
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk