HOMO HUMANUS v Danubiane: „Pravé umenie je zakotvené v prírode. Kto ju dokáže zachytiť, ten ju ovláda.“

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
HOMO HUMANUS

HOMO HUMANUS – ľudské telo. To je ústredná téma rakúskeho umelca Hannesa Mleneka. Expresívnymi líniami vytvorenými jedným ťahom umiestňuje Mlenek na plátno figurálne fragmenty, pričom vychádza z dynamiky a sily vlastnej telesnosti. Niektoré časti naznačujú telesnosť, zatiaľ čo inde sa línia rozbieha po plátne.

Jeho kresby a obrazy vždy hovoria

Hovoria o živote ako takom a o vzťahu medzi pohlaviami, od “Extatickej meditácie” a “Fyzickej dynamiky” až po témy ako “Iniciácia” a “Premena”. Človek je v pokušení spomenúť si na Michela de Montaigne, ktorý povedal: “Nepíšem o veci, ktorá trvá. Opisujem prechod.” Toto balansovanie medzi bytím, stávaním sa, túžbou, ale aj násilím a dynamikou častého životného zápasu je hlavnou súčasťou diela Hannesa Mleneka: prekypujúce silou, vitálne, energické, robustné, vášnivé.

 HOMO HUMANUS  

Poznanie prírody

Príroda a jej poznanie tvorí stály referenčný bod v práci Hannesa Mleneka. Umelec však svoje diela posúva ďaleko za tento rámec, a to tak z hľadiska myšlienkového a tematického konceptu, ako aj z hľadiska ich rozmerov, ktoré si s neomylnou samozrejmosťou nárokujú vlastný priestor. K napätému vzťahu medzi odkazom na prírodu a abstraktným formálnym jazykom by sme na záver radi uviedli citát z Dürera: „Pravé umenie je pevne zakotvené v prírode. Kto ju dokáže zachytiť, ten ju ovláda.“

Neprehliadnite:

hormonálna rovnováha u mužov

Hormonálna rovnováha u mužov.
Poznáte, milí páni, návod na vitalitu a na riešenie problémov? 


Kto je Hannes Mlenek

Hannes Mlenek (na obr.) sa narodil v roku 1949 vo Wiener Neustadte. Od roku 1976 je umelcom v slobodnom povolaní, žije a pracuje vo Viedni a v Dolnom Rakúsku. Hannes Mlenek bol hosťujúcim študentom na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Usporiadal nespočetné množstvo samostatných výstav a inštalácií vo Waiblingene, Salzburgu, Grazi, Viedni, Dornbirne, Wiener Neustadte, Linzi, Thalheime, Jennersdorfe, Bratislave, Benátkach, Frankfurte, Prahe, New Yorku, Londýne…

HOMO HUMANUS


Okrem toho sa zúčastnil aj na renomovaných skupinových výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí, napríklad v Salzburgu, Kremse, Klosterneuburgu, Linzi, Neuhause/Suhe, Štrasburgu, Viedni, Paríži, Lyone, Rige, Oldenburgu, Dillí, Hongkongu, Karlsruhe, Pekingu, Bratislave, Eppane/Appiane, Drážďanoch, Kolíne nad Rýnom, Palm Beach, Mníchove, Norimbergu, Verone… Diela Hannesa Mleneka sú zastúpené v mnohých verejných a súkromných múzeách a zbierkach doma a v zahraničí.

HOMO HUMANUS


Výstava  HOMO HUMANUS v Galérii Danubiana potrvá do 26.5. 2024.
Kurátorka: Dr. Silvie Aigner 

Počas Veľkonočných sviatkov a v dňoch 1.5. a  8.5. 2024 bude Múzeum otvorené v čase od 10. do 18. hodiny.

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Text: Galéria Danubiana
Medzititulky: redakcia
Foto: Galéria Danubiana

logo Danubiana

 

 

 

Viac na: www.danubiana.sk