Reštaurovanie zbierkových predmetov v Oravskej galérii. Projekty na záchranu pamiatok.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria

Reštaurovanie zbierkových predmetov v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne každoročne rozširuje svoju činnosť a aktivity pre verejnosť uchádzaním sa o rôzne dotácie. V minulom roku zrealizovala desať projektov, ktoré podporil Fond na podporu umenia. Tri projekty boli zamerané na akvizíciu zbierkových predmetov a ďalšie tri na ich odborné ošetrenie.

Viacročné úsilie prináša sladké plody 

O predchádzajúcich štyroch výskumných, výstavných a prezentačných projektoch sme verejnosť informovali priebežne v čase ich realizácie. V posledných rokoch sa akvizičná činnosť Oravskej galérie sústreďuje predovšetkým na súčasné umenie. Na doplnenie zbierky slovenského výtvarného umenia 20. – 21. storočia získala Galéria dotácie. Sú určené na tri maliarske diela výrazných súčasných slovenských autorov strednej a mladšej generácie. Prvý projekt bol zameraný na nadobudnutie obrazu Juraja Kollára Horská krajina z roku 2022. Patrí medzi tzv. kontrolované abstrakcie a sekvenované krajiny z jeho najnovšej tvorby. Maľba odkazuje na určitý odstup, resp. filter, cez ktorý vnímame realitu, subjektívny pohľad na všetko, čo nás obklopuje.

Reštaurovanie Oravská galéria


Umelci a vážna environmentálna situácia

Druhým zakúpeným dielom bola veľkoformátová maľba Mareka Jarottu „Odchod“ z roku 2016. Nosné témy jeho autorského programu sú spojené s globalizáciou a cestovaním. Jarotta zobrazuje anonymné tranzitné miesta – neosobné interiéry staničných a letiskových hál, v ktorých je naše vnímanie skôr podvedomé. Orientácia na jednu z výrazných súčasných tém – vzťahu človeka a prostredia sa prejavuje tiež u Miroslava Sandanusa. Vo svojej tvorbe reflektuje krajinu a ekológiu a snaží sa upozorniť na kritickú environmentálnu situáciu, v akej sa nachádzame. Jeho maliarskou reakciou na ekologickú krízu a globálne otepľovanie je aj obraz Disruption vytvorený v roku 2022. Doplnením zbierky slovenského vizuálneho umenia 20. a 21. storočia o maľby zamerané na témy – patria v rámci kolekcie k dominantným – sa zároveň naplnil cieľ; a to  reprezentatívnym dielom predstaviť maliarsky program etablovaných autorov, ktorí v nej doposiaľ zastúpení neboli.

Neprehliadnite: 

Kristína Mesároš

Kristína Mésároš – SÚMRAK ÚSVITU, keď umelkyňa nachádza vlastnú, veľmi jedinečnú a originálnu cestu

 

Málo známe dielo jednej z prvých slovenských maliarky

V rámci podprogramu určeného na odborné ošetrenie zbierkových predmetov bolo podporené reštaurovanie kópie známeho renesančného Portrétu Isabelly d’Este, ktorý namaľoval Tizian okolo rokov 1534 – 1536. Originál sa nachádza v zbierkach Umelecko-historického múzea vo Viedni. Reštaurovanú kópiu, ktorá je súčasťou zbierok Oravskej galérie, vytvorila Anna Zmeškalová (1813 – 1880), predstaviteľka oravskej vetvy šľachtického rodu Zmeškalovcov, okolo roku 1850. Obraz dokumentuje tvorbu jednej z prvých slovenských maliarok, ktorej dielo je doteraz málo známe a vo verejných zbierkach zastúpené len solitérne. Projekt bol zameraný na komplexné reštaurovanie, ktoré realizoval reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka.

Sochárstvo tohto regiónu

Druhý projekt bol zameraný na reštaurovanie štyroch drevených plastík z 18. a 19. storočia. Tri z nich pochádzajú z Oravy a v rámci zbierky starého umenia vypovedajú o podobách neskorobarokového a klasicistického sochárstva tohto regiónu. Jedna zo sôch bola nadobudnutá zo súkromnej zbierky Matildy Čechovej a vznikla zrejme v západoslovenskej rezbárskej dielni. Reštaurátorské práce, ktoré uskutočnila Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová, boli zamerané hlavne na sanáciu pôvodných farebných vrstiev, tam kde boli zachované a na celkové zlepšenie technického stavu diel.

 

Reštaurovanie Oravská galéria


Posledný reštaurátorský projekt

Sústredil sa na súbor deviatich kresieb Milana Laluhu (1930 – 2013), člena Skupiny Mikuláša Galandu, jednej z výrazných postáv slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Ich stav bol nevyhovujúci, na zdegradovanom papieri boli prítomné rôzne formy mechanického poškodenia (drobné úbytky, trhliny, zalomenia a zvlnenie podložky), nevhodné sekundárne úpravy a stopy znečistenia. Kresby zreštaurovala Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Cieľom týchto projektov bolo zachovanie autentického výrazu, výpovednej hodnoty a umeleckých kvalít zbierkových predmetov a predĺženie ich životnosti.

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
V prípade záujmu a ďalšie informácie na: +421 43  586 3212       

Text: Mgr. Dagmar Adamusová, historička umenia
Foto: archív redakcie a OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk