Poznáte históriu cechov a remesiel? Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na virtuálne prechádzky


2060   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na virtuálne prechádzky, Poprad a okolie v zrkadle vekov

Aktuálne okolnosti nemôžu ohroziť záujem o nepoznané a málo známe skutočnosti, ktoré naplavili minulé storočia a sú hodné pozornosti súčasníkov. Na dve prechádzky do minulosti pozývame do Popradu – mesta, ktoré je bránou do Tatier. Dnes síce zatvorenou, no východisko poznáme. Aktuálne virtuálne prechádzky z pohodlia domova odhalia každému pozornému oku tajomstvá, ktoré sa pri samotnej návšteve múzeí často prehliadajú. Hoci je Podtatranské múzeum t.č. pre verejnosť rovnako zatvorené, naše virtuálne prehliadky nie sú ohrozené a práve sa začínajú…

Expozícia – Poprad a okolie v zrkadle vekov

Novootvorené zrekonštruované atraktívne priestory súčasnými prezentačnými prostriedkami dokážu sprostredkovať príbeh kontinuálneho osídlenia územia mesta Poprad a jeho okolia.
Expozícia svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytuje návštevníkom podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. Obsahovo korešonduje s prezentovanými predmetmi s tematickým zložením zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

Neprehliadnite:
Kežmarský hrad – vyhľadávané múzeum a vďačný cieľ turistov v každom ročnom období

Expozícia je rozdelená do piatich častí:

  • I. Praveký človek pod Tatrami (105 000 – 40 000 rokov)
  • II. Od kameňa k železu (40 000 – 12. storočia n. l.)
  • III. Zrod mesta (polovica 13. storočia – koniec 18. storočia)
  • IV. Vo víre udalostí (začiatok 19. storočia – prvá polovica 20. storočia)
  • V. Na ceste k modernému mestu (druhá polovica 20. storočia – súčasnosť)

Pri tvorbe expozície sme vychádzali z početného zbierkového fondu, rozčleneného podľa vedných odborov paleontológia, mineralógia, zoológia, botanika, archeológia, história, numizmatika, etnografia, umenie a múzejná knižnica. Zdrojom vizuálnych prostriedkov je fotoarchív múzea, v ktorom sa nachádza viac ako 25 000 negatívov zbierkových predmetov, osobností, udalostí, podujatí, ktoré tvoria dostatočnú vizuálna databázu na umocnenie vizuálneho zážitku z expozície.

Virtuálna prehliadka:

Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na virtuálne prechádzky, Poprad a okolie v zrkadle vekov

Expozícia – Cechy a remeslá

Na území hornospišských miest a obcí Spišskej Soboty, Popradu, Veľkej, Matejoviec a Stráží bola remeselná a cechová produkcia zastúpená množstvom cechov aj počtom remeselníkov. Najväčší rozvoj zaznamenal tento spôsob výroby v 17. až 19. storočí. Expozícia prezentuje zbierky cechového charakteru napríklad, rôzne cechové nádoby, zvolávacie tabuľky, vývesné štíty, cechové znaky, cechové dokumenty – artikuly, výučné listy, pečatidlá cechov, cechové truhlice a množstvo výrobkov, produktov jednotlivých majstrov, zoskupených v cechoch. Zastúpení sú gombičkári, zámočníci, kováči, kolári, sedlári, obuvníci, čižmári, remenári, farbiari, debnári, tesári, mäsiari, pekári, medovnikári a mnohí ďalší. Unikátnym zbierkovým predmetom expozície je napríklad drevený vývesný štít mäsiarsky – pôstny, z r. 1590.

Virtuálna prehliadka:

Podtatranské múzeum v Poprade pozýva na virtuálne prechádzky, Cechy a remeslá

 

Viac na:
číslo telefónu: +421 52 772 19 24                       
sekretariat@muzeumpp.sk.
www.instagram.com/podtatranskemuzeum/