Stretnutie so slovenskou scénografiou. Dielo majstra Ladislava Vychodila tentoraz na scéne SNG.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Diela scénografa Ladislava Vychodila, Sunday Rest

Slovenské profesionálne divadlo si tento rok pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Slovenská národná galéria pripravila pri tejto príležitosti výstavu k storočnici významného scénografa – profesora Ladislava Vychodila. Viac ako polstoročie vytváral pre divadlo scénické návrhy a vychoval celé generácií svojich nástupcov – scénografov. 

Ladislav Vychodil B Bartók Modrofúzov zámok I

Vplyv scénografa a výtvarníka Ladislava Vychodila (1920 – 2005) bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj pre Vysokú školu múzických umení. Práve on sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a vychoval niekoľko generácií scénografov.

Diela scénografa Ladislava Vychodila, Siesta v galerii_Anna Daucikova

Scénografiu formoval takmer šesť desaťročí a scénické návrhy vytvoril k  stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Posledné z nich mohli diváci vidieť pred dvadsiatimi rokmi. „Pre mladšie ročníky záujemcov o scénografiu je už jeho tvorba málo známa. Uvedomujúc si tento hendikep, nielen kurátorky, ale aj mnohých návštevníkov galérie, ktorí nemali možnosť vidieť scénografiu Ladislava Vychodila priamo v divadle, sme sa rozhodli zamerať sa na výtvarné a historické súvislosti jeho scénických návrhov a makiet,“ zdôvodňuje vznik zaujímavej výstavy kurátorka Zuzana Koblišková a pokračuje:

Ladislav Vychodil, maketa Vsevolod Vitaljevič Višnevskij Optimistická tragédia

„Vystavovanie scénického výtvarníctva sa síce etablovalo už v 60. rokoch, najmä po svetových prehliadkach scénografie v Sao Paolo, na ktorých sa Československo roky umiestňovalo na popredných miestach. Neskôr pribudlo aj Pražské Quadrienále a mnohí scénickí výtvarníci svoje návrhy a makety vytvárali aj s ohľadom na možnosť ich prezentácie na takýchto prehliadkach. Napriek tomu zostáva vystavovanie scénického výtvarníctva dodnes problematické…“

Neprehliadnite: Karpatskí umelci vytvorili v Šarišskej galérii Strieborný štvoruholník

Kontext divadelnej inscenácie je takmer nemožné vystaviť v galerijnom prostredí. Režijný zámer, scénická hudba, svetelný dizajn a v neposlednom rade herecká akcia sú totiž nesporne rovnako dôležité ako samotná scénografia. Fotografická dokumentácia je, najmä pri starších inscenáciách, skresľujúca a ani existujúce videozáznamy nedokážu sprostredkovať bezprostredný divácky zážitok. Napriek tomu ide o pozoruhodnú výstavu.

Diela scénografa Ladislava Vychodila, Siesta v galerii

Na výstave sú mnohé návrhy vystavené prvýkrát, iné už precestovali celý svet. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a mapuje najmä to, ako Ladislav Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach svojej tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, opak je pravda. Výskum, ktorý predchádzal samotnej výstave, ju obohatí aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj Vychodilovej „budovateľskej” úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí a tiež jeho mimodivadelným aktivitám.

Výstava je prístupná v Esterházyho paláci v Bratislave od 29. februára do 5 júla.

Ladislav Vychodil, scénický návrh, Vítězslav Nezval Atlantída

www.sng.sk