Týždeň slovenských knižníc v Oravskej galérii pokračuje námetmi pre malých i veľkých čitateľov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria

Týždeň slovenských knižníc 2024 pokračuje. Špeciálna knižnica Oravskej galérie pripravila podujatia pre študentov a dospelých zamerané na propagáciu nových prírastkov zakúpených z Fondu na podporu umenia, prezentáciu nového online katalógu a služieb špeciálnej knižnice OG. Nechýbajú ukážky otvorených e-zdrojov zamerané na výtvarné umenie s dôrazom na zdigitalizované zbierky galérií.

Špeciálna knižnica Oravskej galérie sa nachádza v priestoroch Župného domu a je registrovaná v Zozname knižníc SR. Je knižnično-informačným a poradenským pracoviskom, poskytuje výpožičné služby zamestnancom galérie, odbornej verejnosti a záujemcom o umenovednú literatúru a literatúru príbuzných odborov, taktiež bádateľom a iným záujemcom, ktorí využívajú odbornú literatúru pri riešení vedecko-výskumných úloh a štúdium v oblasti výtvarného umenia.

Týždeň slovenských knižníc


Knižničný fond sa rozrastá…

Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať knižničný fond o aktuálnu literatúru, čo sa podarilo aj v roku 2023. Oravská galéria bola úspešná v žiadaní podpory v programe Fondu na podporu umenia určeného na akvizíciu kníh. Špeciálna knižnica uspela s projektom pod názvom Akvizícia knižničného fondu Knižnice Oravskej galérie v Dolnom Kubíne 2023.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Všetky nové prírastky sú spracované v systéme Biblib, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadávať knihy priamo na webe cez online katalóg knižnice.

Neprehliadnite:

Branislav Kristín

Branislav Kristín / Príbeh tisíc a jednej čiary v Oravskej galérii podporuje všetky zmysly 

 

Vizuálne umenie

Knižnica OG sprístupňuje knihy, výstavné katalógy a odborné periodiká. Ponúka svojim čitateľom knižničný fond, ktorý je zameraný na publikácie z oblasti slovenského, českého a stredoeurópskeho vizuálneho umenia. Ale aj architektúry, grafického dizajnu, užitého umenia, histórie, filozofie, metodológie a teórie umenia, estetiky, galerijnej pedagogiky a edukácie pre deti i dospelých návštevníkov. Taktiež ponúka monografie slovenských vizuálnych umelcov, teoretické texty a prehľady z dejín umenia, zberateľstva a výskumu súčasného umenia ako aj regionálnej histórie. Ku koncu roka 2023 eviduje 2 512 knižničných jednotiek a viac ako 5 000 katalógov, ktoré sú verejnosti prístupné v rámci prezenčnej výpožičky.

Týždeň slovenských knižníc


Týždeň slovenských knižníc, návštevníci a ich požiadavky
 

Návštevníci využívajú knižnicu najmä pre výskum a pri písaní odborných prác. Fond knižnice zároveň slúži zamestnancom a odborným pracovníkom iných inštitúcií pri výskume, ako aj pri príprave podkladov k výstavným projektom. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, elektronických alebo telefonických požiadaviek používateľov. V roku 2022 bola sprístupnená multifunkčná miestnosť, ktorá slúži ako prvý kontakt a študovňa vypožičaných odborných periodík a prezenčnej literatúry.

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
V prípade záujmu a ďalšie informácie na: +421 43  586 3212       

Text: Mgr. Katarína Matušková
Foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk