Unikátne lokality Slovenska: Rotunda sv. Juraja – najstaršia stavba v strednej Európe. Odoláte pozvánke do 9. storočia?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rotunda sv. Juraja, kostoly

Rotunda sv. Juraja je vyhľadávanou pamiatkou neďaleko obce Nitrianska Blatnica, ležiacej 19 km od Topoľčian. Päť kilometrov od obce, pod vrchom Marhát v Považskom Inovci, sa našli stopy osídlenia už z neskoršej doby kamennej. V 9. – 10. storočí, v období Veľkomoravskej ríše sa tu nachádzalo sídlisko dvorcového typu obohnané palisádou, neskôr osada.

Jej obyvatelia sa zaoberali dolovaním železnej rudy na svahoch Marhátu. Začiatkom 13. storočia osada zanikla. Jediným svedkom po nej ostala Rotunda sv. Juraja. Často, najmä miestnymi obyvateľmi, nazývaná Rotunda Jurko, bola postavená ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda. Táto významná stavba a svedok našej histórie v lesnom prostredí chátrala.

Časté rekonštrukcie objektu

Rotunda sv. Juraja bola v rokoch 1530 – 1541 opravená a boli v nej vykonané renesančné úpravy. Už v tomto období sa začali konať pravidelné púte v prvú nedeľu po sviatku svätého Juraja. V roku 1777 došlo k radikálnej úprave interiéru a exteriéru. Rotunda sv. Juraja bola upravená do barokovej podoby, na západnej strane k nej pristavali vežu a z južnej takzvanú pustovňu. V interiéri apsidy bola odstránená renesančná klenba, ktorú nahradila nová, vyššie umiestnená tehlová klenba a asi boli odstránené alebo zničené maľby. V priestore lode boli vybudované piliere, ktoré nesú murovanú emporu, prepojenú širokým otvorom s druhým nadzemným podlažím veže.

kostoly

Rotunda sv. Juraja – interiér, Nitrianska Blatnica, Foto Ing. Ivan Stískal

Na starobylosť kostolíka upozornili archeologické výskumy v 70. rokoch minulého storočia. Ich výsledky popreli pôvodné domnienky, podľa ktorých bol kostolík – Rotunda sv. Juraja renesančno-barokový. Do omylu priviedli historikov prístavby veže, na ktorej je uvedený rok 1665 a predovšetkým omietka, ktorá skryla pôvodné kamenné múry rotundy.

Hlboko v histórii

Archeológ Alexander Ruttkay sa vyjadril: „Počas archeologického výskumu sa zistilo, že ide o rotundu, ktorá má takmer identické rozmery ako rotunda v Ducovom, vzdialená 7 km. Zistili sme, že nepochádza zo 17. ani zo 16. storočia, ale je oveľa staršia a určite vznikla už pred 10. storočím. Vďaka obnovenému pamiatkovému výskumu, ktorý začal v roku 2009, dnes máme definitívne potvrdené, že Rotunda sv. Juraja je z 9. storočia a naozaj je najstarším stojacim kostolom u nás.”

kostoly

Rotunda sv. Juraja, Stojslav, Ľ. Cvengrošová, Foto SYMA

Na archeologický výskum nadviazal výskum reštaurátorský, ktorý viedol akademický maliar Jozef Dorica. Na margo reštaurátorských prác uvádza: „Po odstránení novšej omietky sa v interiéri, vo výške 3,4 m, podarilo odhaliť nádherné, kompletne zachované okno z predrománskeho obdobia. Neboli na ňom v neskorších obdobiach robené žiadne zásahy, je v pôvodnom stave. Spolu s konsekračným krížom a fragmentmi omietok tento nález dokazuje, že Rotunda sv. Juraja – kostolík stál už v 9. storočí.“

GPS: 48.58458, 17.96375

Neprehliadni:
Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch

V roku 2016 vykonali v Centre pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA) na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave prvé merania organických vzoriek rádiouhlíkovou metódou.

kostoly

Predrománske Okno, Foto SYMA

Vzhľadom na závažnosť nálezu zabezpečil prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. z CENTA skúmanie vzoriek medzinárodným konzorciom laboratórií 6 štátov v Európe a v USA. Výsledky laboratórií nezávisle od seba potvrdili, že 12 vzoriek (drevo, uhlíky, malta) datuje výstavbu rotundy do roku 830 ± 40 rokov.

Významný historický objav

Na dnešnom stupni poznania teda spolu s A. Ruttkayom a J. Doricom môžeme vysloviť názor, že Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici s veľkým rozsahom zachovaného pôvodného muriva je najstaršou stojacou rotundou nielen na území Slovenska, Česka, ale aj v strednej Európe. Ide preto o unikátnu historickú pamiatku s dejinným významom, dokladajúcu pokročilý stupeň kristianizácie s existenciou kamenných kostolov už v prvej polovici 9. storočia na území dnešného Slovenska. Teda ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Stojslavov náučný chodník

V súčasnosti interiér rotundy dopĺňa plastika veľmoža Stojslava, ktorú vytvorila akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová. Bol vytvorený aj 9 km dlhý náučný chodník, pomenovaný po historickej osobnosti – veľmož Stojslav sa v súvislosti s Nitrianskou Blatnicou (Sarfew, Šarfia) spomína v kráľovskej listine uhorského kráľa Bela III. v roku 1185 ako majiteľ rozsiahleho panstva s centrom v Nitrianskej Blatnici. Časť chodníka vedie po komunikácii, ktorá spájala v minulosti Nitru s moravským centrom v okolí Uherského Hradišťa. Na trase sú 3 informačné tabule: centrum Nitrianskej Blatnice, NKP Rotunda sv. Juraja a vrch Marhát (748 m n.m.).

Celodenný výlet za poznaním

Vyhliadkový vrch Marhát sa nachádza na strategickom rozhraní Ponitria a Považia a je na ňom rozhľadňa, z ktorej sa naskytá impozantný výhľad na okolie (GPS: 48.59466, 17.97076). Tesne pri rozhľadni je Kríž vďaky, ktorý postavili občania Nitrianskej Blatnice v roku 1947. Lokalita Rotundy sv. Juraja určite stojí za pozornosť. Nenáročnú turistiku ocenia aj menej zdatní. Na tomto nenápadnom mieste si uvedomíme, aký vie byť úžasný prienik krásnej prírody a duchovnej sily vzácnej pamiatky, ktorá dokumentuje vývoj našej pospolitosti.

Autor textu: SYMA