V okolí Komárna pribudnú nové a zmodernizované cesty. Pre rozvoj turizmu je to nevyhnutnosť.


3377   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zmodernizované cesty v Komarne

Kvalitné cesty sú dôležité aj pre rozvoj cestovného ruchu. V Komárne a jeho okolí je čo naprávať. Realizuje a pripravuje sa tu viacero cestných projektov – oprava kruhovej križovatky, modernizácia starej betónovej vozovky.

Za uplynulé obdobie sa zintenzívňuje stavebná činnosť aj na juhu Slovenska. Opravy, modernizácie a výstavba ciest boli po dlhé roky v týchto oblastiach zanedbávané. Rozhodli sme sa investovať aj do tohto regiónu, pretože je dôležité, aby sa cestná infraštruktúra na celom Slovensku rozvíjala rovnomerne,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Zmodernizované cesty v Komarne

Po oprave kruhovej križovatky na ceste I/63 vo Veľkom Mederi sa pripravuje výmena starej betónovej vozovky za asfaltovú na viac ako desaťkilometrovom úseku cesty I/13 medzi Veľkým Mederom a Medveďovom. Súčasne sa tu zrekonštruujú štyri križovatky, ktoré prispejú k bezpečnejšej a plynulejšej doprave. Dopravu v Komárne odľahčí pripravovaný obchvat mesta a nový most cez Dunaj, na ktorom prebiehajú stavebné práce v plnom rozsahu.

Zaujímavé: Cestovnému ruchu sa darí

Odkloniť tranzitnú dopravu z Komárna má plánovaný vyše sedemkilometrový obchvat mesta, ktorý je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Ďalšími míľnikmi prípravy tejto stavby sú spracovanie dokumentácie pre územné a stavebné rozhodnutie. Získanie potrebných povolení a vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa. Stavba je súčasťou plánovanej trasy cesty I/64 Komárno – hranica – Nitra s pripojením na rýchlostnú cestu R1. Výsledkom by malo byť zlepšenie dopravnej situácie medzi Komárnom a krajským mestom Nitra.

Alžbetin most

Popri stavbe nového mosta, ktorý odbremení preťažený Alžbetin most a spojí mestá Komárno a Komárom na maďarskej strane v polovici roka 2020, sa pripravuje aj rekonštrukcia 64-ročného Vážskeho mosta, ktorá je nutná najmä z dôvodu celkovej životnosti mosta. V prvej fáze bude most dočasne podopretý. Na tieto práce prebieha verejné obstarávanie, aby čo najskôr mohli po ňom jazdiť aj ťažké vozidlá. Predpokladá sa, že zákazka na celkovú rekonštrukciu mosta by mohla byť vyhlásená v druhej polovici roka 2020 po získaní potrebných povolení.

V meste Komárno a v jeho okolí sú v štádiu prípravy viaceré projekty, ktoré sú tesne pred realizáciou. Žiadame obyvateľov Komárna, ako aj okolitých obcí, aby boli pri obmedzeniach a cestných obchádzkach v súvislosti s opravami mosta a rekonštrukcie križovatiek trpezliví, pretože určite prinesú zlepšenie dopravnej situácie,“ uviedol Arpád Érsek.

www.mindop.sk