Bezpečné cestovanie je priorita EÚ pred letnou sezónou. Ako naštartovať cestovný ruch na Starom kontinente?


5365   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Európska komisia (EK) predložila súbor usmernení a odporúčaní. Členským štátom EÚ majú pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia. Je to ústretový krok k podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu v celej EÚ v procese ozdravenia z pandémie, podporiť podniky a cestovanie. EK chce zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov. 

EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli, užili čerstvý vzduch a všetky dary na vytúžených dovolenkách. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a svojimi rodinami. Pretrhnuté dopravné cesty v EÚ by mali byť čo najskôr “zjazdné”. Potrebné je pritom zohľadniť aj prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia.

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Balík Európskej komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

 • Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie,
 • Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ,
 • Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu,
 • Odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti,
 • Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Neprehladnite:
Ťažké obdobie je výzvou na reštart.
Kedy sa nájdu správne riešenia pre cestovný ruch?

Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou opatrení sa snaží zaistiť:

 • bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach
 • obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich
 • bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu
 • zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov
 • zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že:

 • zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP
 • zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR
 • prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podpora miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Viac informácií nájdete tu:

Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa balíka cestovného ruchu
Otázky a odpovede týkajúce sa sledovania aplikácií
Factsheet: EÚ pomáha reštartovať európsky cestovný ruch
Factsheet: Cestovanie a cestovný ruch v Európe: Praktické rady pre cestujúcich a spoločnosti
Doprava a cestový ruch od roku 2020
Oznámenie o postupnom a koordinovanom prístupe k voľnému pohybu
Oznámenie: Usmernenia o doprave a prepojení
Oznámenie: Usmernenia o službách cestovného ruchu a pohostinských zariadeniach
Odporúčanie na poukážky

Ilustračné foto: Shutterstock