Globálna kríza je tu: progresia klimatických zmien je výrazná. Hľadajme spoločne riešenia…


2299   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Globálna kríza enviro

„Globálna kríza. Čas pravdy” je medzinárodná online konferencia ako rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín. Vysielanie sa uskutoční na tisícoch mediálnych kanáloch a platformách po celom svete. Cieľom konferencie je čestne a pravdivo informovať ľudstvo o rozsahu klimatickej a ekologickej krízy, ako aj o reálnych východiskách.

Kľúčové témy konferencie:

● Aká je skutočná klimatická situácia na planéte?

● Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?


● Prečo sa napriek existencii medzinárodných dohovorov a dohôd, ktorých oficiálnym cieľom

je obmedziť zmenu klímy, klíma naďalej rýchlo mení?


● Čo je skutočnou príčinou globálnej zmeny klímy?


● Od akých rizík a globálnych hrozieb sa odvádza pozornosť ľudí?


● Aké sú ekologické dôsledky nepremysleného spotrebiteľského konania ľudí?


● Prečo je možné stabilizovať ekologickú rovnováhu našej planéty len v Tvorivej spoločnosti?


● Prečo je Tvorivá spoločnosť jediným východiskom zočivoči planetárnym kataklizmám?


Globálny kríza, enviro

Planéta je ohrozená…

V lete 24. júla 2021 sa uskutočnila podobná medzinárodná online konferencia „Globálna kríza”. Od predošlej konferencie pozorujeme ako sa zrýchľuje progresia klimatických zmien. Denne sú registrované nezvratné zmeny na planéte. Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnom stave našej planéty? Prečo sa zamlčuje pravda o skutočnej príčine zmeny klímy? Hľadáme príčinu zhoršujúcich sa problémov? Vidíme skutočné príčiny prebiehajúcich udalostí?

Neprehliadnite:

Vypočítaj si svoju uhlíkovú stopu pomocou šikovnej kalkulačkyBill Gates: Dôsledky zmeny klímy? Ako neustála prítomnosť pandemickej pohromy? Ako ďalej, naša Zem?

Významné osobnosti v aktívnom prístupe

Konferencie sa zúčastnia osobnosti verejného života, výskumníci, vedci a odborníci z rôznych oblastí a podelia sa o svoje názory na príčiny zhoršujúcej sa klimatickej a environmentálnej krízy. Snažíme sa upozorniť ľudstvo na skutočné problémy, aby sme mohli spoločne zastaviť hroziacu katastrofu. Žiadne hranice, žiadne múry nezastavia zmenu klímy. Katastrofu planetárneho rozsahu môže zastaviť len vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Tvorivá spoločnosť je našou jedinou šancou na prežitie. Každý musí počuť poplašné zvonenie pred blížiacim sa ohrozením ľudstva. Každý musí uvidieť nevyvrátiteľné fakty a dôkazy o blížiacich sa katastrofách. Nastal čas Pravdy!Na tejto konferencii očakávame každého človeka, ktorý nie je ľahostajný k svojmu osudu, k osudu svojich detí, svojich blízkych, k osudu celého ľudstva! Dnes neexistuje nič dôležitejšie než informácie o tom, ako má naše ľudstvo prežiť a ako zachrániť našu planétu. Nesmieme sa báť špiny, musíme ju odhaľovať. Pravda očisťuje. Pravda zjednocuje! Pravda dáva šancu na život!

Pridajte sa 4. decembra k online konferencii „GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS PRAVDY”.
Teraz
záleží na každom, ako rýchlo sa aj ostatní ľudia dozvedia pravdu a zjednotia sa.
Budúcnosť ľudstva máme
vo svojich rukách!

Ilustračné foto: archív pixabay

Viac informácií na: www.tvorivaspolocnost.sk