Kristína Rambousek a jej Herbár imaginácií. Mladá umelkyňa o vzťahu medzi krajinou a ľudskou podstatou

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oravská galéria

Kristína Rambousek sa vo svojej tvorbe, pevne naviazanej na teritórium v ktorom žije, zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou podstatou. Už počas štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktoré ukončila v minulom roku, začala v maľbe osobitým spôsobom tematizovať rodinnú bylinkársku tradíciu a hodnoty odovzdávané v ženskej rodovej línii.

Autorka experimentuje s prírodnými pigmentmi, ktoré získava z miestnych rastlín a vlastnoručne z nich vyrába prírodné tuše. Tie potom akvarelovým spôsobom nanáša na papier alebo maliarske plátno. Ich vzájomným prelínaním vzniká príťažlivý koktail farieb, ktoré komunikujú autorkine vizuálne podnety, myšlienky a emócie. Samotný proces výroby prírodných tušov vrátane zberu rastlín, považuje Kristína Rambousek za rituálnu súčasť svojej tvorby. Poznatky, sprostredkované starou mamou, ktorá bola bylinkárkou, neformovali len jej záujem o rastliny, ale aj vzťah k prírode, krajine a ekológii. Do svojich obrazov prenáša vnímavosť voči životnému prostrediu a akcentuje vlastnú ženskú emocionálnu povahu.

Kristína Rambousek, Oravská galéria

Krehkosť byliniek vo výtvarnom prejave

Odkazy na osobnú pamäť a rodovú identitu sú prítomné aj v najpočetnejšie zastúpenej sérii Materina duša. Autorka farebnou stopou rastlinných výťažkov vykresľuje ženské torzá a premieta do svojich diel mágiu a tajomnosť bylinných rituálov, ktoré sa spájajú s jej spomienkami na detstvo. Zároveň je v nich zakódovaný cyklický kolobeh prírody, ktorú stotožňuje so ženskou bytosťou.

Herbár imaginácií

V cykle Herbár imaginácií, podľa ktorého je výstava pomenovaná, autorka archivuje vnemy a pocity zozbierané v prírode spolu s liečivými bylinami, podobne ako botanik zakladá rastliny do herbára. Krajina, abstrahovaná z ich esencie, prerastá do koloristicky bohatých imaginatívnych obrazov maliarkinho vnútorného mikrosveta. Popri reflexii krajiny a väzby k miestu svojho pôvodu, kontemplatívnym spôsobom prehodnocuje potrebu harmonickej koexistencie človeka a prírody.

Neprehliadnite:

Tatranský národný park a fotografie k jubileu

V depozitároch ukryté tajomstvá tatranskej prírody. Viete, ako sa dostali z Priečneho sedla do múzea?

Časozberné telo

Tento cyklus zobrazuje detaily ľudského tela – materské znamienka, pigmentové škvrny, vrásky a prebiehajúce biologické deje, vrátane starnutia. Zameriava sa na zdôraznenie vizuality ukrytej v detaile a poukazuje tiež na procesy vzniku, transformácie a zániku, ktoré platia rovnako pre ľudský aj rastlinný organizmus. Nestálosť akvarelovej techniky je tak ideovo previazaná s plynutím času a témou vanitas.

 

Autorkin temperament

Fluidný charakter maľby a stieranie hranice medzi konkrétnym a abstraktným sú prítomné aj v ďalšej sérii, ktorá vznikla počas rezidencie na sympóziu Prameň (pô)vodu v kúpeľoch Sliač. Spontánny spôsob práce s farbou, v ktorom sa prejavuje autorkin temperament, možno prirovnať k živelnosti vody, obsiahnutej v akvarelovej technike, a zároveň v ňom vidieť katarzný spôsob návratu k svojej prirodzenej podstate.
Experimentovanie s prírodnými tušmi rozšírilo maliarsku tvorbu Kristíny Rambousek o ďalší rozmer – procesuálnosť, založenú na nestálosti pigmentov. Tá spôsobuje, že niektoré z nich vplyvom svetla po čase menia svoju farebnosť a dielo tak nadobúda nové podoby, prekvapivé i pre samotnú autorku.

Kto je Kristína Rambousek?

Mladá výtvarníčka (* 1996 Trstená) rokoch 2016 – 2022 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Ateliér kresby a klasických maliarskych disciplín – prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.; Ateliér STARTUP – doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD.) V roku 2019 absolvovala v rámci programu Erasmus+ štúdijný pobyt na Miguel Hernandez University of Elche v Španielsku. V roku 2021 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. Prvú samostatnú výstavu mala v Topoľčanoch (2022, Dúš(k)a materina, Galéria Topoľčany) a participovala tiež na niekoľkých kolektívnych výstavách. Jej maliarska tvorba je zastúpená v zbierke Galérie Nedbalka v Bratislave. Žije a pracuje v Dolnom Kubíne.

Kristína Rambousek, Oravská galéria

Ako sa k nám dostanete?

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12’25.64″ E19°17’48.25″
V prípade záujmu a ďalšie informácie na: +421 43  586 3212       

Výstava je aktuálne prístupná v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, Edukačný kabinet – Koridor do 21. 5. 2023.
Kurátorka: Mgr. Dagmar Adamusová

Otvorené: Ut – Ne od 10.00 do 17.00 hod.
Text a foto: archív OG
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.oravskagaleria.sk  a  www.lodslanica.sk