Obehové hospodárstvo ako jeden z krokov spoločnosti Apple na ceste k uhlíkovej neutralite


2310   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Apple enviro recyklo

Obehové hospodárstvo. Dnes často skloňovaná formula, ktorú do reálneho života uvádza aj najväčšia technologická spoločnosť na svete Apple a od januára 2021 už aj najhodnotnejšia. Také sú prívlastky svetového giganta v produkcii elektroniky. Nie je žiadnym tajomstvom, že v poslednom čase začala spoločnosť podnikať kroky k uhlíkovej neutralite. A to od návrhu produktov cez výrobu, prepravu a použitie až po ich recykláciu. Stala sa tak príkladom mnohým ďalším výrobcom, no predovšetkým firmám, s ktorými spolupracuje. Už 110 jej dodávateľov prešlo na cestu čistej energie a uhlíkovej neutrality.

Síce kroky jednotlivcov neovplyvnia životné prostredie do takej miery ako kroky podobných gigantov, aj to najmenšie úsilie sa však počíta. V technologickom svete sa preto môžeme rozhodnúť napríklad aspoň pre eko alternatívu obalov na mobil. Či už ide o obal na iPhone 11, 12 alebo pre niektorý z jeho mladších bratov. Trh ponúka množstvo dostupných alternatív.

E-odpad ako jeden z najväčších problémov

Spomínaná čistá energia nie je jediným prostriedkom, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Súčasťou tejto cesty je aj zlepšenie celého životného cyklu výrobkov a prechod na systém s uzavretou slučkou. Elektroodpad, tzv. e-odpad, je totiž jedným z najväčších environmentálnych problémov, s ktorými sa v súčasnosti musí svet pasovať. Problém tkvie predovšetkým v tom, že je náročné recyklovať elektrické spotrebiče. Je to preto, že sa skladajú zo zmesi materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (ortuť, kadium, olovo, berýlium) a tiež nebezpečené chemikálie.

Neprehliadnite:
Naša matka Zem je boľavá a plače. Vieme jej však pomôcť. Vypočítaj si aj ty svoju uhlíkovú stopu!

Riešením môže byť obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo, resp. akési uzavretie cyklu, skúma plný potenciál zdroja prostredníctvom systémov recyklácie a opätovného použitia. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho technologických spoločností, vrátane spoločnosti Apple, bolo v minulosti obvinených z úmyselného navrhovania ich produktov tak, aby sa po istom čase pokazili. Donútili tým spotrebiteľa k nákupu náhradných dielov alebo rovno celého zariadenia. V niektorých krajinách, napríklad v Spojenom kráľovstve, sa však zavádzajú právne predpisy, ktoré budú vyžadovať od samotných výrobcov, aby opravy ich zariadení čo najviac uľahčili.

Apple recyklo enviro

Invetície pre život, investície do súčasnosti

Spoločnosť Apple preto investuje do výskumu a vývoja, ktorý je nevyhnutný na to, aby obehové hospodárstvo dokázali skutočne aplikovať aj v praxi, a to nielen v Európe, ale na celom svete. V nadväznosti na to vznikol aj robot s názvom Daisy, ktorého úlohou je rozoberať iPhone smartfóny tak, aby z nich spoločnosť získala cenné minerály a samostatné súčiastky. Je to jeden z najlepších spôsobov recyklácie, aký firma predstavila. Navyše, získané materiály z nepoužívaných zariadení by sa mali dočkať návratu do dodávateľského reťazca. 
Cirkulárna ekonomika – obehové hospodárstvo je pre veľké spoločnosti v súčasnosti skutočnou výzvou, ktorej však musia čeliť, aby dokázali pomôcť životnému prostrediu a stali sa tak vzorom pre všetkých.

Foto: archív pixabay