BIATEC a zaujímavý digitálny pohľad do Keltskej mincovne v Galérii mesta Bratislava


1877   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
BIATEC , GMB

Nová expozícia BIATEC a Keltská mincovňa. Zaujímavú expozíciu pripravil Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. Výstava prezentuje miestne kultúrne dedičstvo prostredníctvom vizuálnych príbehov. Ako aj prepojenie architektonického riešenia relatívne malého priestoru s modernými digitálnymi technológiami. Návštevníkom prináša bohatý obsah v interaktívnom spracovaní. 

Myšlienka vzniku stálej expozície keltského mincovníctva vznikla bezprostredne po ukončení archeologického výskumu, ktorý prebiehal v Pálffyho paláci na vtedajšej Nálepkovej ulici 19 – 21, dnes Panská ulica 19 v rokoch 1982 – 1985. Tento výskum priniesol významný objav. Ide o nálezy, potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne, ktorá sa nachádzala práve v týchto miestach. Okrem samotných stratigrafických vrstiev a objektov svedčili o tejto mincovníckej činnosti nálezy tzv. technickej keramiky. Na území Bratislavy bola objavená v takom množstve po prvý raz.

BIATEC , kelti

Unikátne artefakty

Do priestoru expozície je zaradených niekoľko vybraných artefaktov. Každý vo svojej kategórii reprezentuje povahu a charakter predstaveného historického obdobia. Organizátori sa tak dkláňajú od expozícií presýtených sklenými vitrínami s obrovským počtom zameniteľných exponátov. Vznikol tým priestor ako vo fyzickej expozícii, tak aj v pozornosti návštevníka, ktorého autenticky vtiahneme do historickej témy.

Neprehliadnite:

Tekovské múzeum, lexikon.sk Osobnosti Levice Imrich Karvaš
Známi – neznámi Levičania. Nepoznané životné osudy, ktoré sa skrývajú za muzeálnymi predmetmi

Bratislavskí Kelti

Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, dali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma (kapitály) na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach, tzv. tetradrachmách (17g), ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov. Najčastejší je nápis BIATEC, podľa neho dostali názov biateky.

Úvodné foto: Posledný objav Biatekov v Bratislave, autorka Lea Lovíšková
Ilustračné foto: pixabay

Viac na: www.gmb.sk