Interpretačné obraty individuácie In Reverso vol. IV: AGGROTECHNÉ v Krajskej galérii v Prešove

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
interpretačné obraty umeleckej

Interpretačné obraty umeleckej individuácie na výstave, ktorá je samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso. Vychádza z kritickej teórie a konfrontuje avizovaný emocionálny obrat či inštitucionálnu postprodukciu, ktoré sa koncipovali ako solistické teórie.

Existenciálna kríza pandemického ohrozenia a klimatickej zmeny akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia pôsobenia ľudského druhu na svoje bezprostredné aj globálne prostredie. Skúmaným obratom (reverzom) je nová kontextualita, osvietenecká syntéza vytlačovaného kritického myslenia s prostredím svojej pôsobnosti.

Ľudská činnosť

V súčasnosti je predmetom kritickej reflexie, ktorá sa koncentruje najmä na antropické a agrárne vzťahy s prírodou. Vedecký konsenzus dospel ku konštatovaniu, že daná kauzalita prevážila v negatívny dopad. Kolektívna výstava sa zameriava na schematizovaný vývoj agro-kultúry a určité formy nového eskapizmu. Cez vybrané diela tematizuje prvotnopospolný naratív, kde antropické pôsobenie kultivuje prírodu pre utilitárne potreby ľudstva. Indiferentný vzťah človeka – reprezentanta dohľadu a moci – a prírody sa v inštalačnom naratíve metaforicky obracia.

aggrotechne

Príroda je tu v konfrontácii…

… naturalistická, technologizovaná a transhumánnou optikou modifikovaná. Centrálnym motívom je nástroj, objekt vývojom zbavený utilitarizmu až do formy dystopického aparátu. Široké spektrum médií maľby, malého a stredného objektu, digitálnych printov, a video-artu zobrazuje figuratívnu a organickú reflexiu daných motívov. Autorov s výrazne odlišnými estetickými stratégiami v individuálnych výrazoch spája fascinácia biosystémami, kde dávajú priestor analýze novej telesnosti. Umelci izolujú obrazy špekulatívnej reality, syntetizujú žitú skutočnosť a sekvenujú proto-svety na generačne zrozumiteľné rámce. Nové vegetatívne usporiadanie je odstredivé a pozícia človeka v ňom sa ešte len formuje.

Neprehliadnite:

Anjel Vianoc
Tradičná predvianočná výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2023 pre všetky malé veľké slovenské talenty


O Krajskej galérii v Prešove

Krajská galéria bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80. rokov získala ďalšiu budovu v susedstve na Hlavnej 49, ktorá po rekonštrukcii ponúka stále expozície Umenie regiónu 15. – 20. storočia.

dielo mesiaca Krajská Galéria v Prešove


Galéria ako centrum umenia v Prešove

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených šesť sôch, ktoré vznikli na dvoch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.

Stretnutie s umením

Miesto nášho stretnutia a interpretačné obraty umeleckej individuácie In Reverso vol. IV: AGGROTECHNÉ: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, Veľká sieň (1.poschodie) v termíne od 5.10. do 22.12. 2023.

Kurátor: Adam Macko
Text: KGP
Medzititulky: redakcia
Foto: KGP

Viac na: www.krajskagaleria.sk