Peter Králik, Krajská galéria v Prešove, agroprocesy a odkazy na východiská umenia v krajine

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Peter Králik

Peter Králik absolvoval Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach v roku 2006, Ateliér slobodnej kreativity 3D u profesora Juraja Bartusza. Spolu s umelcom Jánom Vasilkom je spoluzakladateľom umeleckej skupiny Strana železných, v ktorej so svojským zmyslom pre humor dokazujú svoj vzťah ku poľnohospodárstvu, jeho technike a v prípade Králika aj ku tzv. agroprocesom.

Tak vzniká Argoart

V ponímaní autora znamená výtvarnú reflexiu s použitím / privlastnením si bežných vegetačných procesov poľnohospodárskych rastlín. Tieto procesy chápe ako osobitý model kreativity prírody regulovanej človekom. Jeho diela v rôznych formách – video, maľba, objekt, prostredie (environment) a digitálne grafiky majú spoločnú bázu. Odrážajú tesné prepojenie človeka a prírody, najmä situácie, kde človek využíva prírodu pre zabezpečenie obživy. Autorov prístup k tejto jej schopnosti sa dá označiť ako vyslovene rešpektujúci, vôbec však nie je patetický. Zameriava sa najmä na krehkú symbiózu medzi človekom a prírodou s výrazným apelom na rozumné užívanie jej zdrojov.

Neprehliadnite:

interpretačné obraty umeleckej

Interpretačné obraty individuácie In Reverso vol. IV:
AGGROTECHNÉ v Krajskej galérii v Prešove


Peter Králik a svojská poetika

Zachytené agroprocesy autora oplývajú svojskou poetikou, ktorej príčina spočíva v jeho schopnosti podať ich bežnú podobu ako niečo nezvyčajné. Časť prác výtvarníka obsahuje i určité recesistické prvky, čitateľné najmä v utopickej snahe povýšiť agroprocesy nad iné činnosti človeka. Tvorba Petra Králika má silné konceptuálne východisko, a súčasne formy jeho výtvarných diel, mnohokrát realizované v exteriéri – v príslušnej prírodnej lokalite s využitím existujúcich prírodných prostriedkov, odkazujú na východiská umenia v krajine (land art-u).

Peter Králik

O Krajskej galérii v Prešove

Krajská galéria bola založená v roku 1956. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 80. rokov získala ďalšiu budovu v susedstve na Hlavnej 49, ktorá po rekonštrukcii ponúka stále expozície Umenie regiónu 15. – 20. storočia.

Text: KGP
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.krajskagaleria.sk