Sviatok Zjavenia Pána a Troch kráľov si pripomíname ako tradičný kresťanský s hlbokými koreňmi viery


1724   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána – zvestovanie Troch kráľov patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. Biblický výjav je svetlom kresťanskej viery a symbol hodnôt.

Na Východe bol 6. január pokladaný za sviatok Zjavenia Pána už od 3. storočia. Cirkev si ním pripomínala tri zázraky: príchod mudrcov z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu, Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. Neskôr, v 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe- Liturgia a čítanie kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu.

Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví si dnes pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov

Posolstvo z ďaleka

Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských legendách zobrazovaní ako Traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár. Je zaujímavé, že evanjeliový záznam tohto príbehu o ich počte, kráľovskej hodnosti a menách nič nehovorí. Kult týchto poslov bol v stredoveku veľmi rozšírený. Existujú vraj aj údajné pozostatky Troch kráľov – relikvie, ktoré sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále v Nemecku. Táto rakva je dar Fridricha Barbarossu, ktorý ju priniesol z lúpežnej výpravy do Milána v roku 1164 a tam sa pozostatky údajne dostali z Carihradu v 5. storočí.

Neprehliadnite:

Drevený reliéf, kladenie Krista do hrobu, Traja králi

Na minútku do Podtatranského múzea – drevený reliéf s námetom kladenia Krista do hrobu

Trojkráľové zvyky na Slovensku

V katolíckych kostoloch sa stalo tradíciou, že počas svätých omší vo sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov kňazi posväcujú trojkráľovú vodu so soľou, kriedu a tymian. V minulosti sa v tento deň na Slovensku obvykle konala aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali iniciálami mien Troch kráľov – G.M.B. Na mnohých miestach sa táto tradícia zachovala dodnes.

Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví si dnes pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov
Kým v minulosti si veriaci 6. januára pripomínali aj krst Ježiša v rieke Jordán, od roku 1969 sa táto udalosť slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Tento rok to bude v nedeľu 8. januára a v tento deň sa skončí aj sviatočné vianočné obdobie.

Text: redakcia
Foto: archív redakcie a pixabay