Otvorený depozitár vzniká v Múzeu SNP. Bude novým magnetom pre záujemcov o históriu i návštevníkov

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Otvorený depozitár, Múzeum SNP

Otvorený depozitár vzniká v týchto mesiacoch v Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Viacerí návštevníci múzea i okoloidúci si určite všimli zvýšený stavebný ruch pri tomto monumentálnom pamätníku. Súvisí s tým, že Múzeum SNP začiatkom septembra začalo s búracími prácami v priestoroch bývalého archívu a knižnice Múzea SNP. V priebehu nasledujúcich mesiacov zmenia na nový „Otvorený depozitár“.

Väčšina múzeí má vo svojich depozitároch oveľa viac zbierkových predmetov, ako reálne môže predstaviť svojim návštevníkom v expozíciách. Rovnako tak podmienky uloženia zbierkových predmetov častokrát nie sú ideálne. Múzeum SNP nie je výnimkou. Jeho expozícia a výstavy sprístupňujú verejnosti rovnako len nepatrnú časť zbierok. Zbierkový fond tvorí viac ako 16 000 ks zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty.

Otvorený depozitár

Vizualizácia Otvoreného depozitára

Väčšina je uložená v depozitári, do ktorého verejnosť nemá prístup. Ich spôsob uloženia tiež už dlhšiu dobu nepokrýval reálne potreby ochrany a starostlivosti o ne. Ich poškodením by mohlo dôjsť k zániku výpovednej hodnoty konkrétnych predmetov.

Neprehliadnite:

SNP Bojisko na Dukle
Vojenská história vždy lákala. Atraktívne témy ako odkaz SNP súčasníkom i budúcim generáciám

Uvidíme doposiaľ nevídané …

Predstavitelia Múzea SNP preto privítali možnosť realizácie projektu na obnovu depozitára financovaného prostredníctvom Grantov EHP a od septembra tak prebiehajú stavebné práce. Vďaka projektu sa výrazne zlepšia podmienky doterajšieho uloženia a starostlivosti o múzejné zbierky, no nielen to. Otvorený depozitár umožní návštevníkom hlbšie nahliadnuť do činnosti tohto unikátneho múzea a spoznať doteraz neprezentované zbierkové predmety. Jeho súčasťou bude i otvorené konzervátorské pracovisko. Tu si záujemcovia budú môcť prezrieť činnosť konzervátorov pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov. Vytvorí sa tým ďalšie nové prepojenie návštevníkov s muzeálnymi zbierkami.

otvorený depozitár

Búracie práce v priestoroch Pamätníka SNP v Banskej Bystrici

Otvorený depozitár a téma historickej pamäte a vzdelávania

Študijný depozitár, kde sa budú realizovať vzdelávacie programy pre žiakov základných a stredných škôl a pedagógov, vytvorí nový vzdelávací priestor v reálnom prostredí. Vzdelávanie bude o to zaujímavejšie, že bude prebiehať aj za pomoci replík zbierkových predmetov, ktoré si žiaci budú môcť chytiť do rúk. A to pri originálnych múzejných exponátoch pochopiteľne nie je možné. Počas trvania projektu tak vznikne komplexné miesto spájajúce základné potreby múzea pri ochrane a správe múzejných zbierok, ako aj potreby širokej verejnosti dozvedieť sa viac o svojej histórii.

otvorený depozitár

Výmena skúseností v „The Narvik War and Peace Centre“ v Nórsku

Medzinárodné partnerstvo

V projekte zohráva dôležitú úlohu aj nórsky partner The Narvik War and Peace Centre, ktorý sa venuje vzdelávaniu, dokumentácii a výskumu v oblastiach súvisiacich s vojnou a konfliktmi. Nórsky partner sa svojimi skúsenosťami bude snažiť rozvíjať projekt smerom k nadobudnutiu širších zručností pri správe zbierkových predmetov, ako aj získania skúseností pri zakladaní obdobného otvoreného depozitára vo svojich vlastných priestoroch v Nórsku. V rámci projektu sa začiatkom novembra uskutočnila prvá výmena skúseností predstaviteľov Múzea SNP v Nórsku a v rámci projektu sa ešte uskutočnia viaceré podobné výmeny a mnohé odborné podujatia venované múzejnej činnosti.

Projekt Otvorený depozitár je financovaný prostredníctvom Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Text: Múzeum SNP Banská Bystrica
Medzititulky: redakcia
Foto: TASR/Ján Krošlák a archív Múzea SNP

Viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku na:
www.eeagrants.sk a
www.muzeumsnp.sk