V Podpolianskom múzeu v Detve odhalili zrekonštruovaný unikátny vyrezávaný drevený stĺp

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
vyretávaný stĺp, Detva

Drevený vyrezávaný stĺp vo vestibule Podpolianskeho múzea v Detve sa tento rok dočkal rekonštrukcie. Financovala ju Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a mesto Detva, zriaďovateľ Podpolianskeho múzea.

Obnovou vstupnej zóny vďaka zreštaurovanému drevenému stĺpu získava mesto dôstojné vstupné miesto prvého kontaktu pre všetkých návštevníkov múzea a knižnice,“ povedal primátor mesta Detva Ján Šufliarský (na obr. vľavo pri slávnostnom odhalení vzácnej pamiatky)..

drevený vyrezávaný stĺp, Detva

Náročný reštaurátorský proces

Reštaurátorské práce mala na starosti spoločnosť pod vedením akademického sochára Jána Fila. Reštaurátori sa v postupných krokoch zamerali na sondážny výskum, odstránenie premalieb a sekundárnych zásahov. Nasledovala rekonštrukcia poškodených a chýbajúcich častí, plombovanie a tmelenie drevotmelmi. Dôležitá bola farebná rekonštrukcia s prihliadnutím na pôvodnú farebnosť. Finálne práce sa zamerali na retuš, povrchové zjednotenie stĺpa a celkovú záverečnú povrchovú úpravu včelím voskom v toluéne.

Neprehliadnite:

Vyrezávaná brána, Detva

Viete, že v Detve sa narodil prvý slovenský námorný kapitán? Objavná cesta za ľudovou kultúrou a historickými pozoruhodnosťami

Detva – centrum tunajšieho regiónu

Detva sa v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia transformovala na mestečko a spoločensko-ekonomické aj samosprávne zmeny sa odrazili aj v nových architektonických prvkoch. V historickom centre vznikol rad nových verejných i súkromných budov. V roku 1908 vybudovali Obecný dom, v ktorom dnes sídli Podpolianske múzeum. V súčasnosti patrí k najstarším a výnimočne zachovaným architektonickým budovám mesta.

vyrezávaný drevený stĺp, Detva, Podpolianske múzeum

Drevený vyrezávaný stĺp a vzácne detvianske motívy

Impozantný je už vstup do budovy, kde prízemný vestibul zdobí okrem malieb aj vyrezávaný polychrómovaný stĺp s motívmi a prvkami detvianskej ľudovej kultúry. V 30. rokoch 20. storočia ho dal zhotoviť vtedajší hlavný notár Jozef Rovný. Zámerom bolo stabilizovať strop v hale a zároveň ju dotvoriť v duchu tradícií. S objednávkou oslovil šikovných majstrov, bratov Jána a Jozefa Fekiačovcov, výrobcov drevených vyrezávaných krížov z Detvy.

Obecný dom, neskôr sídlo Miestneho a Mestského národného výboru prestal v roku 1991 plniť svoj pôvodný účel a v priestoroch sa vystriedalo viacero inštitúcií. Stĺp našťastie pretrval v pôvodnej podobe od druhej polovice 20. storočia až do roku 2022, keď ho premaľovali a doplnili lavičkou.

Text a foto: Milan Suja
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.detva.sk