Vychádzka do Turca, kde vstúpila nesmelá jar na potulky po náučnom chodníku Tiešňava v Krpeľanoch

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Prechádzky po Turci, Dobiela kvitnúca Turčianska záhradka láka na romantický zimný výlet

Vychádzka do Turca, kde – zatiaľ nesmelo – zavítala jar, aby prevetrala myseľ i plúca. A kto by odolal pozvánke nesmelých lúčov na takúto jarnú túru? Náš cieľ: náučný chodník Tiešňava a dolina Váhu vo Veľkej Fatre. Zaujímavá a úzka dolina vznikla hĺbkovou eróziou rieky Váh. Postupne sa zarezala do masívu Veľkej Fatry počas jej zdvihu v mladších treťohorách, pričom Váh je – predstavte si – starší ako okolité pohoria.

V západnej časti prielomu sa nachádza dolinový zaklesnutý Kraľoviansky meander. Svojím charakterom patrí k ojedinelým úkazom v Západných Karpatoch. Vďaka tomu bol v roku 1990 vyhlásený za prírodnú pamiatku na ploche 18 ha. Náš jarný výlet má teda o dôvod viac. Náučný chodník Tiešňava je vhodný pre terénne vyučovanie ako zaujímavá geovedná lokalita. Vedie po modrej značke od rybníka smerom do Ľubochnianskeho sedla a ďalej napr. na Kopu vo Veľkej Fatre. Nenáročný okruh sa dá urobiť a opäť vrátiť sa ku chate. Je to malá, no krásna tiesňava. Cestou isto stretnete zanietených krpelianskych turistov z KST, ktori akurát robili predsezónne úpravy na tomto váľove…

Vychádzka do Turca náučný chodník Tiešňava v Krpeľanoch, Turiec, výlet, turistika

Vlastivedná vychádzka do Turca

Obec Krpeľany je situovaná pri vyústení Kraľovianskeho prielomu do Turčianskej kotliny. Písomne sa spomína už v roku 1430. Územie však bolo – vďaka výhodnej polohe – osídlené už skôr. Obec patrila viacerým majiteľom; najdlhšie až do roku 1848 príslušníkom rodu Nyáryovcov. Obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu, chovu dobytka, včelárstvu, ťažbe a spracovaniu dreva. Významné však bolo i pltníctvo a furmanstvo cez Ľubochnianske sedlo. Na konci 19. a začiatku 20. storočia sa veľa obyvateľov vysťahovalo do Ameriky. Rozvoj obce v 20. storočí súvisí najmä s vybudovaním a prevádzkou vodnej nádrže v roku 1957, ktorá je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Pri jej budovaní sa postupne nová aj stará časť dediny, spojené cestou, ocitli na pravom brehu Váhu. Obyvatelia tak získali priamy prístup k cestnej a železničnej komunikácii, ktorý dovtedy zabezpečovala iba kompa.

Neprehliadnite:

Vodný hrad Šimonovany
Vodný hrad – kaštieľ v Šimonovanoch je zaujímavý goticko-renesančný objekt po zásadnej rekonštrukcii

Túra nenáročná aj pre rodiny s deťmi 

Stará slovenská pravda vraví, že všetko zlé je na niečo dobré. Asi to platí aj v tomto prípade. Keby neboli prísne protipandemické obmedzenia, ani veru nevieme, aké krásy Slovenska my tu máme. Na tomto mieste mnohí turisti – a nielen miestni – môžu byť vďační za aktivity turistických nadšencov a projekt Turčianska záhradka. Menovite jeho zakladateľ Braňo Šimko neúnavne vo svojom voľnom čase, pracuje na propagácii a zviditeľnení Turca.

Vychádzka do Turca

O bohatých aktivitách skupiny Turčianska záhradka sa dozviete na facebooku. Tu sa mnohí inšpirujú a spájajú. Ak sa chcete presvedčiť, jar je výborná príležitosť tu zablúdiť na turčiansky náučný chodník Tiešňava.

Autorka a foto: Eva Valková