Otužovanie je ďalšia verzia zdravého životného štýlu a dôkaz toho, že zdravie pláva okolo nás aj v zime

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Otužovanie vyznáva čoraz početnejšia skupina ľudí, pre ktorých je zima najkrajším ročným obdobím. Áno, otužilci! Dobre vedia, čo je otužovanie a prečo má pre nich svoje nezameniteľné čaro práve zima. Väčšinu láka pohoda s horúcim nápojom, predstava otužilcov je však diametrálne odlišná – ľadová voda. A najlepšie s plávajúcimi kryhami. Ako mnohí otužilci na nie veľmi vzdialenom kraji sveta…

Pstruhy Slovenského raja

Slovenský raj neláka len turistov od jari do jesene. Skupinu zimných otužilcov zo Spiša nájdete v teréne pod spoločným menom   Pstruhy Slovenského raja. Najradšej sa kúpu v rokline Prielomu Hornádu. Chladnejšiu vodu vraj na Slovensku nenájdete.
V ľadovom Hornáde na Zelenej lávke oslavujú zvyčajne aj všetky sviatky. Ak by ste sa k nim chceli pridať, do studených vôd sa ponárajú väčšinou na Mikuláša. Pravidelne pripravujú tiež vianočné ponáranie sa do studených vôd, kde nechýba ani vianočný stromček. Tieto podujatia sú už pasé, no na stretnutie so Pstruhmi nie je neskoro…

otužilci KOCR KE, lexikon.sk

 

Gemerskí ĽadoBorci

Gemerských ĽadoBorcov nájdete najčastejšie na Indiánskom jazere v Rožňave. Otužujú sa, ponárajú a plávajú najmä v rybníku v Betliari, v Dedinkách, na Úhornej a občas sa vyčľapkajú aj sladkovodnej rieke Slaná.
Gemerskí ĽadoBorci patria do veľkej slovenskej rodiny ľadových medveďov, ktorí dávno posunuli svoje vlastné hranice. Aj títo miestni otužilci považujú plávanie v ľadovej vode za tú najprirodzenejšiu zdraviu prospešnú aktivitu. Isto presvedčia aj vás…

Šíravské bobry

Šíravské bobry je otužilecký klub, ktorý je prívetivý a každoročne pozýva na svoje akcie aj sympatizantov klubu. Zvyknú otvárať zimnú sezónu vo vodách Zemplínskej šíravy spoločným vstupom do slovenského mora. Najradšej si zaplávajú medzi ľadovými kryhami.
Na Troch kráľov ich napríklad pravidelne počuť spievať koledy v rieke Laborec pri brehu Parku Kerta v metropole Zemplína – v Michalovciach. Na obľúbenom podujatí Luciina kryha, ktorá je zároveň otvorením otužileckej kúpacej sezóny, sa zúčastňujú otužilci z celého Košického kraja. Naberiete odvahu? Chce to čas, preto sa treba pripraviť už teraz…

 

 

Ľadové labute

Otužovanie v prírodnom prostredí vo vode sa stalo vášňou, záľubou a životným štýlom aj pre Ľadové labute v Čani v okrese Košice okolie. Zdolanie extrémneho počasia znamená pre nich aj extrémne zadosťučinenie z prekonanej výzvy.
A kde a kedy ich uvidíte? V ľadovej vode. Stretávajú sa počas celého roka nielen v Čani, ale aj na podujatiach iných klubov otužilcov a na Slovenskom pohári v zimnom plávaní. Ani tejto výzve sa odolať nedá…

otužilci KOCR KE, lexikoén.sk


Košické tulene

V metropole východu majú svoje výsostné vody a teritórium Košické tulene. Miestom ich otužovania a plaveckých aktivít je jazero pri Chatovej osade. Je to klub otužilcov, dobrovoľné zoskupenie priaznivcov zimného plávania, ktoré otvorilo už desiatky otužileckých sezón. Košické tulene sa pravidelne – a bez ohľadu na počasie – kúpu v jazere. Už čakajú iba na vás…

Zopár konkrétnych tipov nie je až tak vzdialených na kraji sveta. Ponoriť sa do studenej vody a motivovať sa, ako sa vydať na cestu za zdravím je neúrekom. Drkotať zubami stihnete hoci už aj zajtra…

Viac informácií na: www.krajsveta.sk/otuzovanie